Debat: Venstre vil bruge ekstra 200 millioner til at nedbringe ventelisterRegionrådsmedlem Ib Bjerregaard (V), næstformand i Hospitalsudvalget i Region Midtjylland

Der skal afsættes ekstra 200 millioner kroner til at nedbringe ventelisterne, så vi kan sikre patienternes rettigheder. Det er Venstres hovedkrav til regionens budget for 2022.

Af regionrådsmedlem Ib Bjerregaard, næstformand i Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, og politisk leder, formandskandidat Anders G. Christensen, Venstre

Corona-perioden har medført, at der i en periode har været reduceret aktivitet på operationer og undersøgelser. Fra sidste status på sundhedsområdet kan vi se, at i 2019 lå den korrigerede udredningsret på omkring 80 procent. Fordi behandlingsgarantien i en periode i 2020 blev suspenderet på grund af corona, er andelen af patienter, der udredes eller modtager en relevant udredningsplan inden for 30 dage, faldet til omkring 60 procent i Region Midtjylland. Samtidig er de efterfølgende ventetider til operation på nogle områder steget. 

Da det samtidig er svært at få et overblik over de konkrete ventetider på venteinfo.dk, ønsker Venstre en opgørelse, der viser de områder, hvor ventetiden på behandling er øget, så der kan sættes målrettet ind på de områder. En målrettet indsats kan dels være at regionens hospitaler prioriterer de områder, hvor der er pukler, dels ved brug af andre aktører.

Der er desværre også alt for lange ventetider på områder, hvor der ikke er patientrettigheder. Det er for eksempel øre-, næse- og halssygdomme og på det dermatologiske område. Derfor foreslår vi, at også disse områder indgår i de 200 millioner kroner, som Venstre ønsker afsat ekstraordinært til nedbringelse af ventelisterne.

På seneste møde i Hospitalsudvalget var der opbakning til, at området udredes yderligere i den videre budgetlægning, og vi glæder os over, at et samlet hospitalsudvalg deler vores bekymring. Derfor håber vi, at et samlet regionsråd vil være med til prioritere nedbringelsen af ventelisterne, så alle borgere i Region Midtjylland kan få den behandling, som de har krav på.

Ib Bjerregaard

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Bakkelandets Friskole - Børnehave - Vuggestue
07. jun 2021