Den kollektive trafik skal forbedres!Kender du det der med, at du er til fest i det lokale forsamlingshus? Festen er forrygende, musikken spiller højt, snakken går og det bliver sent om natten, før du så meget som overvejer at begive dig hjem. Men hov. Du aner ikke, hvordan du skal komme hjem. Den sidste bus er for længst kørt, og der er ikke en taxa i miles omkreds. Hvis du bor i et yderområde af Danmark, så genkender du formentlig billedet. 

Af Kris Jensen Skriver, folketingsmedlem for Socialdemokratiet og næstformand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, og Thomas Monberg, folketingsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af transportudvalget 

For der ikke nogen tvivl om, at det især er i yderområderne af vores land, at der ligger en udfordring, når det kommer til kollektiv trafik og det, at kunne komme fra A til B på en nem og tilgængelig måde. Folk, der bor i yderområderne, mærker udfordringerne på egen krop, men flere analyser dokumenterer det også. Den konventionelle busdrift har svære vilkår i de områder, hvor der er store afstande mellem ens hjem og der, hvor man køber sine dagligvare eller andre daglige gøremål. Hvis ikke man har en bil, er man fortabt. 

Som medlem af Transportudvalget og Næstformand i Udvalget for Landdistrikter og Øer er det en problemstilling vi beskæftiger os med dagligt og har højt på vores politiske dagsorden. Som tidligere medlemmer af et byråd har vi arbejdet med de problematikker, der er på det her område, og vi ved, at det for folk i yderområderne er noget, der er med til at besværliggøre tilværelsen. 

Men offentlig transport handler også om tryghed. Man skal være sikker på at kunne komme trygt hjem efter den festlige aften i forsamlingshuset. De unge skal mærke den tryghed det er at kunne blive fragtet hjem på en ordentlig og professionel måde af fagligt personale. Eller noget så basalt som at have muligheden for at komme hjem sidst på dagen med en bus, hvis man har besøgt nabobyen i en weekend. Det kan også være ældre mennesker, der ikke længere har mulighed for at køre bil. Så er det altså svært at komme rundt, når der går en bus hver tredje eller fjerde time. Hvis der da overhovedet går en.

Det skal vi have rettet op på. Samtidig er det ikke en problemstilling, som er let at løse indenfor de eksisterende rammer. Der skal tænkes i nye løsninger, når det kommer til at understøtte mobiliteten i yderområderne. Derfor er vi rigtig glade for, at det er skrevet ind i regeringsgrundlaget, at det er afgørende med en veludviklet infrastruktur i hele Danmark. Regeringen kommer til at nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark. Udvalget skal også se på den nuværende organisering med trafikselskaber, der er ejet af kommuner og regioner. 

De mindre befolkede områder skal også tænkes ind i de kommende infrastrukturforhandlinger, og vi er klar til at komme med de inputs, vi har, og bidrage med den erfaring, vi har gjort os på det her område. For vi ved godt, at det ikke er i orden med den skævvridning af vores land, der foregår lige nu. Som to folketingsmedlemmer, der har problemstillingen tæt inde på livet i de områder, vi selv kommer fra, vil vi arbejde for, at der bliver gjort noget ved mobiliteten i yderområderne. Vi ser frem til nedsættelsen af ekspertudvalget og vil følge det tæt. 

Velfungerende offentlig transport i hele landet er et afgørende element, hvis vi skal sikre et Danmark i bedre balance over en bred kam.
 

Thomas Monberg

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024