Der skal gøres noget ved havbrugThomas Monberg, Folketingsmedlem for Socialdemokratiet

Det står klart, at sagen om havbrug i Horsens Fjord og flytningen til As Vig lige uden for Horsens Fjord fylder i vores lokalområde. 

Af Thomas Monberg, Folketingsmedlem for Socialdemokratiet 

Kort sagt så handler sagen om, at der er havbrug, der ligger inde i Horsens Fjord, som ikke har haft placeringstilladelse siden 2004. De har søgt om tilladelse til at ligge ved As Vig, hvor der i forvejen ligger havbrug, og hvor vandkvaliteten allerede halter. 

Det er naturligvis en sag, jeg som folkevalgt også har fulgt tæt, og som jeg stadig følger nøje. Jeg har også rejst problematikken over for Socialdemokratiets miljøordfører Anne Paulin samt miljøminister Magnus Heunicke (S). Derudover har jeg også haft møde med Rene Christensen, der er direktør i Dansk Akvakultur. 

Hvis vi overordnet ser på problematikken, så bør vi i min optik fra politisk hold tage en større debat om havbrug: Hvordan skal det foregå i Danmark? Og skal vi overhovedet have havbrug i fremtiden? 

Jeg vil klart arbejde for, at vi får åbnet debatten omkring, hvorvidt vi i første omgang skal have havbrugene længere ud i havet. På den måde får vi dem væk fra kystnære områder og dermed også ud på dybere vand. Det kan gøre, at man får en større gennemstrømning af vand, ligesom iltsvind og andre gener ved havbrugene minimeres. Vi kommer nemlig ikke udenom, at fodringen og afføringen relateret til fiskeproduktionen skaber nogle problematiske sideeffekter, vi også skal have øje for. Derudover udledes der i relation til havbruget kvælstof, kobber og antibiotika, som ikke gavner vores havmiljø. Netop havmiljøet står det i forvejen rigtig skidt til med i kystnære områder, hvor der mange steder er meget dårlig vandkvalitet. 

Derfor bør vi på saglig vis også få startet en seriøs debat på Christiansborg omkring, hvad vi skal gøre ved havbruget rundt omkring i landet. Skal vi ændre noget? Hvis ja, hvad? Eller skal vi helt droppe havbrug totalt i fremtiden? 

Hvornår vi politisk set har et klart svar på de spørgsmål, ved jeg ikke. Men uanset tidshorisont er jeg i hvert fald på bolden, da udfordringen omkring havbrug er væsentlig. Både her ved Horsens Fjord, men også i resten af landet. 

Jeg modtager gerne input fra alle, der kæmper for sagen, så vi sammen kan gøre noget for vores fælles havmiljø.
 

Thomas Monberg

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023