Flere hænder til vores børnNiels Peter Bøgballe, byrådsmedlem (S), fmd. Børne- og dagtilbudsudvalget

DEBAT - Da jeg blev formand for Børne- og dagtilbudsudvalget, var det med en ambition om at gøre rammerne for vores børn bedre skridt for skridt. At vi hele tiden gør lidt mere for at vores børn kan trives, lære og udvikle sig gennem leg og børnefællesskaber, hvor der er plads til nysgerrighed og tid til omsorg.

Af Niels Peter Bøgballe, byrådsmedlem (S), fmd. Børne- og dagtilbudsudvalget

Det hele forbedres ikke med et fingerknips, men vi er godt på vej. Derfor er jeg også glad for, at Socialdemokratiet sammen med forligspartierne bag budgetaftalen for 2024 og 2025, nu har besluttet at prioritere vores børn endnu højere med et løft af børneområdet på 5 mio. kr. årligt fra 2025. Det er 5 mio. kr., som kommer til at gå til mere pædagogisk personale. Det kommer til at gøre en forskel for børnene ude på stuerne, men jo også for det personale som kan få flere kolleger.

Dette er ikke eneste økonomiske rygstød til børneområdet i nyere tid. Samme forligspartier besluttede sidste år at prioritere over 50 mio. kr. mere fra 2024-2027 til pædagogisk personale i vores børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Samtidig bragte byrådet i april måned i år balance i budgetterne ude i vores dagtilbud ved at eftergive et opbygget merforbrug på 19 mio. kr., så man nu har et meget bedre udgangspunkt for at overholde lovkravet om normeringer. Alt i alt små ryk til gavn for vores børn.

Samtidig har vi netop åbnet det nye hus i Nørrestrand til børnehave og vuggestue, taget første spadestik på et tilsvarende nyt hus i Højvangen i Horsens syd, samt i gang med at udvide kapaciteten i Lund, Østbirk og Hovedgård.

Stor tak til SF, Venstre, Enhedslisten, Radikale Venstre, DF og løsgænger Irene Simonsen for sammen med os i Socialdemokratiet at tage ansvar for at finde og prioritere midler til gavn for vores børn.
 

Niels Peter Bøgballe

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024