Folkeskolelærernes uddannelse får et løft, ét skridt i den rigtige retning(privatfoto)

Læreruddannelsen får nu endelig et løft med et nyt lovforslag fra Christiansborg. Det er også tiltrængt i et udhulet skoleområde - selv i Horsens Kommune. Vi skal sigte efter, at fremtidens skolelærere er fagligt og praktisk klædt godt på, til at varetage undervisningen af vores børn og unge.

Af Annette Schulz Jensen (byrådsmedlem for Konservative) og Lars Jensen (Byrådsmedlem for Venstre i Horsens)

Den gode udvikling:

I mange år har vi i Horsens Kommune været i en god udvikling af vores folkeskoler. Vi har rykket os på mange områder. F.eks. er vi nu på landsgennemsnittet for unge mennesker, der fuldfører en ungdomsuddannelse. Det har vi ikke været tidligere. 

Vi skal holde fast:

Derfor skal vi også holde fast i den positive udvikling, selvom vi går hårdere tider i møde omkring kommunens økonomiske råderum.  Vi skal investere i fremtidens børn og unge, således vi i fremtiden får sendt flere unge mennesker videre i ungdomslivet med en bedre mental sundhed og robusthed, end det vi ser i øjeblikket. Vi skal holde fast i det høje investeringsbehov, for at skabe bedre fysiske rammer i de nuværende skoler, og samtidig holde trit med den øgede befolkningstilvækst ved rettidig omhu, at få udvidelserne igangsat inden det er for sent. 

Skoler og elever er forskellige:

Samtidig skal vi sætte skolerne fri til at skabe skole for de elever og forældre, den enkelte skole har. Skoler er forskellige. Elever er forskellige. Dette skal vi forstå og have for øje, når vi driver skole, som er så databaseret, som den er i Horsens. Derfor glæder vi os over, at netop frisættelse af skolerne er kommet med i dette års budgetaftale – en mærkesag vi nu har fået sat på dagsordenen. Vi skal i samarbejde med personale, bestyrelse og ledelse kigge ind i, hvor der med fordel kan afskaffes eller ændres af regler, arbejdsgange eller strukturer, tests og kontrol, som skaber unødigt arbejde og bringer personalet væk fra kerneopgaven – nemlig at undervise og være omkring eleverne. 

Vi tror på, at gennem frisættelse af skolerne, vil det give større mulighed for fleksibilitet, plads til forskellighed og dermed større ejerskab blandt personalet – og det er noget af dét, der skal til, hvis vi vil fastholde og rekruttere de dygtigste og engagerede medarbejdere i Horsens kommune, - så vi kan fortsætte den gode udvikling på skoleområdet.
 

Annette Schulz Jensen og Lars Jensen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023