Fremtiden for Tvingstrups gamle stationsbygning skal afgøres af byens borgereTvingstrup Kultur og Idrætsforening vil have borgernes holdning og hænder med, hvis arbejdet med at bevare den gamle stationsbygning skal fortsætte

Siden kommunalvalget i 2021 har der været livlig debat om mulighederne for at bevare Tvingstrups gamle stationsbygning, der er nedrivningsmoden efter at have stået tom i årevis.

Det var arkitekt og daværende byrådskandidat – nu medlem, Niels Povlsgaard (V), som tog hul på debatten og oprettede Facebookgruppen "Nyt liv i Tvingstrup Station". Gruppen fik hurtigt mere end 100 medlemmer, og formand for Tvingstrup Kultur og Idrætsforening (TKIF) Brian Thomsen nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle se på mulighederne for bygningen.

Arbejdsgruppen har været i dialog med borgmester Peter Sørensen (A), som var positivt stemt for at se på mulighederne for at bevare bygningen – men stillede sig tvivlende overfor behovet og de økonomiske perspektiver:

- Har I har brug for flere mødesteder i Tvingstrup? Hvem skal betale for driften, og hvad er det egentlig, I vil med byen? Og kan det lade sig gøre uden en stationsbygning, spurgte han på et møde med TKIF i august.

Stationsbygning kan overtages for 0 kr.

Efterfølgende har DSB Ejendomme, som ejer bygningen, tilbudt, at Horsens Kommune og TKIF kan overtage den for 0 kroner - dog med krav om garanti for, at bygningen rives ned eller istandsættes.

- Sådan en opgave er ikke lige noget, man bare takker ja til uden at sikre sig at der både er stemning og interesse for det i byen, siger formand for TKIF, Brian Thomsen, der tidligere har fremført idéer om, at bygningen kunne bruges til alt fra museum, til øvelokaler og lokalt mødested.

- Vi skal bruge flere lokale kræfter til sådan et projekt. Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra folk, som gerne ser bygningen bevaret – men vi har også brug for nogen, som vil hjælpe med det arbejde, der er nødvendigt, for at få det til at ske. Det er ikke en opgave TKIFs bestyrelse kan løfte alene, siger Brian Thomsen.

På den baggrund har TKIF sat Stationsbygningens bevarelse på dagsordnen til TKIFs ordinære generalforsamling, der finder sted mandag den 25. april kl. 19.30 i Klubhuset på Serridslevvej 88.

Brian Thomsen håber at mange vil møde op og ser frem til en dialog om, hvordan Tvingstrup kan udvikles yderligere. Efter mødet vil det blive endelig afgjort, om projektet for at få nyt liv i Tvingstrups gamle stationsbygning fortsætter eller skrinlægges.

Lignende artikler

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021