Nye cykelstier er på vej mellem flere oplandsbyer og Horsens(arkivfoto)

Arbejdet med at lave nye cykelstier mellem flere oplandsbyer og Horsens går i gang i 2021.

Det skal være nemt og sikkert at vælge cyklen frem for bilen, når man bevæger sig rundt i Horsens Kommune. Derfor går kommunens trafikafdeling i 2021 i gang med flere nye cykelstier, som skal forbinde oplandet og Horsens med hinanden.

På to strækninger skal der laves helt nye cykelstier. Det gælder mellem Tvingstrup og Horsens og mellem Østbirk og Horsens. Samtidig skal det undersøges, hvordan der kan lukkes huller i cykelstinettet mellem Brædstrup og Horsens samt mellem Søvind og Horsens.

- Vi vil rigtig gerne have flere til at træffe det gode valg om at sætte sig på cyklen i stedet for ind i bilen. Det gælder både, når man f.eks. skal til og fra arbejde, eller hvis man vil ud at nyde nogle af de mange skønne naturområder, vi har i vores kommune.

- Hvis vi kan få flere til at vælge cyklen frem for bilen, har det betydning for vores egen sundhed, men også for miljøet, og derfor vil vi udbygge nettet af cykelstier, så det er mere attraktivt og sikkert at tage cyklen, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Cykelstien fra Østbirk til Horsens kommer til at gå via Egebjerg, mens stien fra Tvingstrup kommer til at gå via det nye boligområde ved Nørrestrand. Kommunens trafikafdeling forventer at have tegninger og pris på begge stier klar i sensommeren 2021.

Stier skal forbindes

Et vigtigt skridt i arbejdet med at forbedre kommunens cykelstier og få skabt sammenhængende stier er også at få forbundet stierne mellem Brædstrup og Horsens samt mellem Søvind og Horsens.

- I dag bliver cykelstierne på de to strækninger nogle steder afbrudt, så der ikke er fuldt sammenhængende cykelstier på de to ruter. Nu undersøger vi, om vi kan få lukket nogle af hullerne, så man kan køre hele vejen frem og tilbage mellem de to oplandsbyer og Horsens, forklarer Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald og Trafik i Horsens Kommune.

Det er forligspartierne bag budget 2021, der har prioriteret, at der nu skal sættes gang i arbejdet med at etablere flere nye cykelstier, og det bakkede Horsens Byråd op om på det seneste møde.

Det betyder, at der i 2021 er afsat 1 mio. kr. til at planlægge og lave skitsetegninger af de nye cykelstier samt til at undersøge, hvordan der kan lukkes huller på strækningerne mellem hhv. Søvind, Brædstrup og Horsens.

Også mellem Horsens og Hatting er der bedre forhold for cyklisterne på vej. Her er arbejdet med at lave en supercykelsti allerede godt i gang, og cyklister kan efter planen glæde sig til at køre ud på den nye 4 km sammenhængende cykelsti i sommeren 2021.

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021