Går efter manden og ikke boldenAnders Vaagan, Byrådsmedlem

Som nytiltrådt byrådsmedlem pr. november 2022, er det en stor glæde endelig at kunne repræsentere de, som lod mig vælge og samtidig blive en del af det lokalpolitiske arbejde.

Af Anders Vaagan, Byrådsmedlem
Løvhøjsvej 2, 8700 Horsens

Som del af en meget velfungerende socialdemokratisk gruppe i Horsens Byråd, er det derfor med største iver og ydmyghed, at jeg nu er godt i gang med opgaven for de næste tre år. 

Tak herfra for en pæn modtagelse!

Sidste år var jeg inde som suppleant til fire byrådsmøder, og pr. dags dato har jeg været med til yderligere tre som fuldgyldigt medlem.

Som ny suger man til sig, og ser lidt an, hvordan de mere erfarne agerer, og dette bør også være fremgangsmåden, når man gerne vil lære nyt.

Jeg forventer en vis ordentlighed og også en respektfuld tone, når man debatterer en sag eller fremkommer med sit politiske synspunkt, når der er noget, man brænder for.

Jeg oplever en velvilje til samarbejde på tværs af partierne, og det er herligt at netop samarbejdet er på partiernes dagsorden. Det vil jeg gerne rose. Derfor synes jeg det er ærgerligt, at der er et enkelt parti, som tydeligt ikke vil samarbejdet.

Det undrer mig virkelig at se, hvordan Hr. Søren Lind Jensen, gang på gang, går efter manden og ikke bolden. Det fælles politiske arbejdsgrundlag, som ganske fornuftigt sætter kursen for vores politiske ageren, synes ikke at være drivmidlet for Hr. Lind Jensen.

På fem ud af syv byrådsmøder har jeg og det øvrige byråd nu været vidne til, Hr. Søren Lind Jensens urimelige angreb på vores borgmester. Det være sig forfejlede anklager om vores borgmesters ansvar i specifikke sager, det være sig fejlagtig kritik af, at Hr. Søren Lind Jensen ikke føler sig ordentligt orienteret, og i det hele taget får Hr. Søren Lind Jensen det til at lyde som om, at vores borgmester er eneansvarlig for de beslutninger, som Hr. Søren Lind Jensen selv har stemt for.

Må jeg minde Hr. Søren Lind Jensen om, at der i Horsens Kommune sidste år, var en enighedsprocent på næsten 94 i de sager og forlig, der blev indgået på tværs af Byrådet?!

Hvad angår kritik af Borgmesterens ageren i den ene eller anden situation, så er det uskønt at komme med disse personlige angreb, når det enten er et enigt udvalg eller et enigt Byråd, der har taget en beslutning.

På det nyligt afholdte byrådsmøde d. 28/2 2023, havde Hr. Søren Lind Jensen et behov for at indlemme Byrådet i, at han er 63 år gammel.

Når man har den alder, bør man i min optik have så megen livserfaring, at man ved, hvordan man udviser en anstændig opførsel. Det er ikke fremmende for noget som helst, når man går efter manden og ikke efter bolden.
 

Anders Waagan

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Kagehuset i verdensrummet
14. feb 2023