Generalforsamling med bonus i Hovedgård FjernvarmeHOVEDGÅRD - Efter et usædvanligt 2023 i Hovedgård Fjernvarme fulgte en lige så usædvanlig generalforsamling.

Af Kaj Jessen

Peter Houmøller blev valgt som dirigent og konstaterede, at der var rettidigt indkaldt til start torsdag den 21.03.24 klokken 19. Derefter satte han generalforsamlingen på pause, så deltagerne kunne høre de gode råd om energibesparelser fra Charlie Lemtorp fra SparEnergi, en afdeling og navn på en hjemmeside under Energistyrelsen. Charlie stillede bl.a. spørgsmålet: Hvordan kan man spare på energien? Svaret var lidt overraskende: Ved at følge med i hvad man bruger! Der kom mange gode råd og oplysninger, og dirigenten kunne efter foredraget genoptage generalforsamlingen.

Hele byen har fjernvarme

I beretningen kunne formanden bl.a. fortælle, at gaskonverteringen er gennemført pr. Skt. Hans 2023, så hele byen nu har fjernvarme. Samtidig med det blev der kloaksepareret i Søndervænget, og det benyttede varmeværket til at udskifte nogle af gade- og stikledningerne, så beboerne kun skal forstyrres 1 gang, og så der spares noget på gravearbejde og asfalt. Også det blev gennemført selv om timingen ikke var den ønskede.

Masser af genvalg

Der var genvalg til Jens Juul Vinther Hansen, René Mikkelsen og Kaj Jessen samt til de to suppleanter Tom Dagø og Peter Gilbert Mikkelsen. Bestyrelsen består desuden af Bas Pijnenburg og Niels Andersen samt Jan Koborg Olsen, der er udpeget af kommunalbestyrelsen.

Aftenen sluttede med en meget konstruktiv drøftelse om hvad vi skal fyre med i fremtiden som supplement og delvis erstatning for træflis.
 

Lignende artikler

Kaj Jessen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Vi er ikke som de andre
27. mar 2024