Giv Danmark 2.275 km ny cykelstiDet er problematisk, at så mange statsveje – især i Jylland og på Fyn - ikke giver mulighed for tryg og sikker cykling. For cyklister er statsvejene alt for ofte ikke forbindelser, men barrierer, siger Jens Peter Hansen, landsformand i Cyklistforbundet.

Nye cykelstier ud og ind af 28 byer uden for København samt langs statsvejene og fortsat udbygning af supercykelstinetværket i hovedstadsområdet vil styrke danskernes mobilitet markant og fjerne en stor del af trængslen på vejene. Cyklistforbundet præsenterer forud for forhandlingerne om den grønne mobilitetsplan ni forslag, der vil være en gamechanger i grøn mobilitet.

Af Cyklistforbundet

Når transportminister Benny Engelbrecht efter påske inviterer Folketingets partier til forhandlinger om en grøn mobilitetsplan og de næste ti års investering i infrastrukturen, kan han og de øvrige politikere læne sig op ad en række konkrete forslag fra Cyklistforbundet, der skal gøre det nemmere for danskere at transportere sig og at transportere sig grønt og klimavenligt.

- Nøgtern set har ingen behov for en motorvej. Vi har derimod behov for at kunne transportere os selv og vores varer effektivt med mindst mulig belastning af miljø og klima. Vælger man at fokusere på målet frem for at låse sig fast på de sædvanlige midler som mere motorvej og asfalt, er cyklen ikke til at komme uden om, siger landsformand i Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen.

- Derfor siger vi til politikerne: Giv Danmark 2.275 km ny cykelsti, fortsætter Jens Peter Hansen.

Cyklistforbundet har i sit udspil til politikerne forud for forhandlingerne bl.a. følgende forslag:

  • Den eksisterende cykelinfrastruktur i 28 særligt trængselsramte danske byer skal suppleres med ny cykelinfrastruktur, så der fra bycentre og ca. 12 - 15 km ud er (super)cykelstier i alle kompasretninger (i alt 1.000 km ny cykelsti)
  • Stort set alle statsveje i Danmark skal opgraderes med adskilt cykelsti (i alt 1.275 km ny cykelsti)
  • Der skal investeres i nem og sikker cykelparkering til de store trafikknudepunkter og andre relevante steder
  • Udbygningen af Supercykelstinettet i hovedstadsområdet skal fortsætte.

Vil komme mange danskere til gode

Vejdirektoratet har dokumentet, hvordan trængslen på vejen reduceres kraftig blot ved en mindre reduktion i biltrafikken. Cyklistforbundet har derfor med afsæt i Vejdirektoratets opgørelse af trængsel på vejene undersøgt, hvor mange km cykelsti der mangler, hvis man i 28 særligt trængselsramte byer skal kunne cykle på trygge og sikre ruter fra bycenter og ca. 15 km ud i alle kompasretninger. Ifølge Cyklistforbundets analyse bor 34% af Danmarks befolkning inden for 12 km fra centrum i de 28 byer, der dermed vil få adgang til et effektivt cykelrutenet i eget nærområde.

- 1000 km cykelsti vil komme rigtig mange danskere til gode. Samtidig skal statsvejnettet opgraderes, så det ikke kun for bilister, men også for cyklister bliver en effektiv transportåre. Det er dybt problematisk, at så mange statsveje – især i Jylland og på Fyn - ikke giver mulighed for tryg og sikker cykling. For cyklister er statsvejene alt for ofte ikke forbindelser, men barrierer, siger Jens Peter Hansen.

Brug en tiendedel af mobilitetsinvesteringer på cyklisme

Cyklistforbundet opfordrer politikerne til at afsætte 10% af den forventede samlede statslige investeringsramme i grøn mobilitet frem mod 2030 til cyklisme, og at der herudover tillægges kommunal medfinansiering.

- De individuelle og samfundsmæssige gevinster ved cykling er veldokumenterede. Med el-cykler har vi samtidig at gøre med cykler, hvis radius er en del større end på en traditionel cykel. Vi er nødt til at gøre op med tankegangen om, at cykelinfrastruktur alene er et kommunalt ansvar, siger Jens Peter Hansen.

Cyklistforbundet har sendt det samlede udspil med i alt ni forslag til de relevante politikere på Christiansborg. Se det på www.Cyklistforbundet.dk/2275km

FAKTA: 2.275 KM CYKELSTI

  • Cyklistforbundet har med afsæt i Vejdirektoratets opgørelse af trængsel på vejene fokuseret på 28 byer: Hjørring, Aalborg, Holstebro, Viborg, Randers, Herning, Silkeborg, Aarhus, Horsens, Vejle, Esbjerg, Kolding, Haderslev, Åbenrå, Sønderborg, Odense, Svendborg, Slagelse, Sorø, Næstved, Ringsted, Nykøbing Falster, Køge, Holbæk, Roskilde, Frederikssund, Helsingør og Hillerød
  • Ifølge Cyklistforbundets analyse bor 34% af Danmarks befolkning inden for 12 km fra centrum i de 28 byer. De vil med 1000 km cykelsti ud og ind af byerne få adgang til effektivt cykelrutenet i eget nærområde. Hvis det eksisterende cykelstinet inkl. Supercykelstinettet i hovedstadsområdet medregnes, vil 60% af danskerne have adgang til effektivt cykelrutenet i eget nærområde.
  • Med afsæt i Vejdirektoratets kort over statsvejnettet vurderer Cyklistforbundet, at der er 1.275 km statsveje uden cykelsti eller en god alternativ rutemulighed. Et reelt alternativ kan fx være en vej gennem en landsby, hvor statsvejen slår en bue uden om landsbyen
Cyklistforbundet

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024