Første del af cykelstien mellem Horsens og Østbirk er nu på vejArbejdet med den første del af cykelstien mellem Horsens og Østbirk kan gå i gang til efteråret. Senere følger næste etape. Visualisering: Horsens Kommune

Anlæggelsen af den nye cykelsti deles op i to. Horsens Kommune er klar til at gå i gang med den første del mellem Horsens og Egebjerg til efteråret.

Bedre og mere sikre forhold for cyklisterne er på vej på strækningen mellem Horsens og Egebjerg. Trafikafdelingen i Horsens Kommune er nu klar med tegningen af den første etape af cykelstien mellem Horsens og Østbirk.

Arbejdet med anlæggelsen af stien deles op i to. Den første etape kommer til at gå mellem Horsens og Egebjerg - nærmere bestemt fra nord for krydset ved Silkeborgvej og ud til rundkørslen ved Danish Crown.

- I budgetaftalen for 2021 er der fokus på, hvordan vi forbedrer forholdene for cyklisterne, og hvordan vi kan forbinde Horsens og vores oplandsbyer med gode og sikre cykelstier. Forligspartierne bag budgetaftalen besluttede at sætte gang i en række cykelstiprojekter - bl.a. en cykelsti mellem Horsens og Østbirk, og jeg er rigtig glad for, at vi allerede i år kan gå i gang med den første del af denne cykelsti, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Lys på hele strækningen

Cykelstien anlægges som en dobbeltrettet sti langs den vestlige side af Skanderborgvej. Den nye cykelsti bliver 4 km lang og tre meter bred, så der er plads til cyklister i begge retninger.

- For at sikre en god trafiksikkerhed bliver cykelstien lavet på bagsiden af den nuværende grøft, så der bliver god afstand ud til vejen og biltrafikken. Vi sætter desuden lys op på hele strækningen, så stien også er tryg at cykle på, når der er mørkt, forklarer Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald, Trafik og Ejendomme i Horsens Kommune.

De steder, hvor cykelstien krydser Store Hansted Å og Lille Hansted Å, bliver der lavet broer med skridsikre planker.

Politikerne i Plan- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og derefter Horsens Byråd skal på deres kommende møder behandle projektet, der er søgt om 15,6 mio. kr. til. Hvis politikerne nikker til projektet, planlægger trafikafdelingen at kunne gå i gang med anlægsarbejdet til oktober.

Et skitseforslag til den øvrige del af cykelstien - fra Egebjerg til Østbirk - forventes at være klar i 2023.

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024