Godt møde om byudvikling i ØstbirkGodt og vel 30 lokale Østbirkborgere havde torsdag aften taget imod en invitation fra Venstre om at møde op til en debat om by- og områdefornyelse i Østbirk.

Af Jens Glavind

Indledningsvist fortalte Jørgen Korshøj om erfaringerne fra Brædstrup, hvor man med succes har arbejdet med- og fået gennemført et meget succesfuldt by- og områdefornyelsesprojekt 

Erfaringerne fra Brædstrup kan uden tvivl være til stor inspiration for borgerne i Østbirk der er interesserede i de kommende års udvikling af byen.

Viceborgmester Martin Ravn kom herefter ind på den politiske proces omkring by- og områdefornyelsesprojekter og vigtigheden af at der i de kommende budgetforhandlinger bliver afsat midler til at der kan gennemføres byomdannelsesprojekter i Østbirk og andre oplandsbyer.

Herefter var det det lokale byrådsmedlem Jesper Bendtsen der tog ordet, og han opfordrede forsamlingen til at komme med forslag og input til hvad man måtte have af ideer til de kommende års udvikling i Østbirk.

Mange af de fremmødte havde forslag, og der var en livlig og konstruktiv debat hvor forslugende spændte vidt – lige fra nye erhvervs- og boligområder, trafikforhold i forbindelse med kommende boligudstykninger ved Nybakken og Præstemarken , anvendelse af grønne områder og meget andet.

Borgerforeningens formand Martin Høj kunne fortælle, at Borgerforeningen allerede har taget initiativ til at få lavet et oplæg der senere på året kan danne grundlag for en debat om hvad der fokuseres på i de kommende år.

Jørgen Korshøj opfordrede til at Borgerforeningen får inddraget så mange interessenter som overhovedet muligt så den gruppe der er startet med arbejdet, får en så bred lokal forankring som overhovedet muligt.

Politiske udmeldinger om byfortætning i Østbirk vakte ikke just glæde blandt de fremmødte, men Martin Ravn forsikrede forsamlingen om at man via lokalplanlægning ikke vil lave de samme fejltagelser som man tidligere har gjort i Horsens, hvor særligt Lilly Gyldenkildes Torv blev nævnt som et skrækeksempel.

Forsamlingen så gerne Digterparken opgraderet, og Østbirk Kirkes jord ved Præstemarken indgik også i debatten, hvor flere kunne forestille sig en form for bypark indenfor de rammer der nu en gang kan lade sig gøre fordi området er fredet.

Da debatten var ved at ebbe ud bragte Martin Ravn en flok unge fodboldspillere på ”banen”, og de unge spillere fik lov til at slutte aftenen af med at komme med deres forslag til hvad de ser som vigtige initiativer man skal have fokus på i de kommende år for at fortsætte Østbirks udvikling, og gøre byen endnu mere attraktiv for nye og gamle borgere i byen.

Alt i alt var det en god og informativ debataften, og de fremmødte kvitterede da også med et pænt bifald da Martin Ravn rundede aftenen af ved 21-tiden.

Lignende artikler

Jens Glavind

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021