Hov borgmester – du glemte skattestigningen og infrastrukturenJakob Bille, Liberal Alliance

Det er svært at være uenig med borgmesteren, når han i sin nytårstale nævner at det går godt på mange områder i Horsens Kommune. Vi har oplevet en massiv tilflytning af nye borgere og virksomheder, iværksættere har startet nyt, lav arbejdsløshed, øget udbud i arbejdskraft og massive investeringer i skoler og daginstitutioner. Og som tidligere formand for Kulturudvalget i Horsens er jeg utrolig glad for det store fokus på kulturen, civilsamfundet og alle de frivillige som var i nytårstalen – det er Horsens DNA.

Af Jakob Bille, Liberal Alliance
Højmarksvej 19, 8700 Horsens

Men er alt rosenrødt? NEJ – Borgmesteren undlod meget belejligt at nævne skattestigningen, som byrådet har besluttet – en skattestigning som kommer kun tre år efter den seneste skattestigning. Ligeledes blev byrådets beslutning om at hæve satserne på bl.a. dagpleje, vuggestue, børnehave, frokostordning, SFO1, SFO2, rottebekæmpelse, p-afgifter, og en lang række andre afgifter, belejligt udeladt. 

Nu tænker I sikkert ”Det er typisk Liberal Alliance at fokusere på skatter og afgifter”, men med ekstra skatter og brugerafgifter på mange tusinde kroner årligt for den gennemsnitlige børnefamilie i Horsens Kommune, er denne skatte- og afgiftspolitik et alvorligt slag mod familiernes privatøkonomi og rådighedsbeløb. Borgmesteren nævner selv i sin nytårstale: ”Tiden er inde til, at vi får en åben og ærlig samtale om, hvad vi som danskere i fremtiden kan forvente af vores velfærdssamfund, og vi er nødt til at diskutere - både lokalt og nationalt - hvad det offentlige skal levere, og hvad det offentlige ikke skal levere”. 

Hvorfor ikke have startet den samtale INDEN man lavede skattestigningen i budget 2024? Så kunne byrådet i fællesskab have fundet besparelser på de opgaver der ikke er kommunale kerneopgaver og derved undgået skattestigningen.

For det andet er Horsens by sandet fuldstændig til i trafik – og det bliver kun værre. Det er åbenlyst, at med en mangeårig, massiv tilflytning af borgere og virksomheder, er presset på vejnettet øget markant. Selv uden for ”rush hour”, er det forbundet med enormt tidsspilde og frustration, at kæmpe sig igennem trafikmasserne i Horsens. Det koster tid og penge – for borgere og virksomheder. Alle efterspørger bedre og mere effektiv infrastruktur. Derfor er en udbygning af vejnettet – herunder et fuldt udbygget ringvejssystem rundt om Horsens, en absolut topprioritering – i hvert tilfælde for LA.

Tak til borgmesteren for en god Nytårskur. Skat og asfalt er ikke specielt sexet at nævne i en nytårstale – men det er nødvendigt at prioritere. Det vil vi arbejde for i LA, så det ikke bliver glemt næste år.
 

Jakob Bille

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023