Information fra Hovedgård FjernvarmeNu bliver det alvor med at konvertere gasopvarmede huse til CO2-neutral fjernvarme i Hovedgård.

Her primo august begynder vi at etablere gadenet og stikledninger på først Katrinelundsvej og umiddelbart derefter i Sogneskellet. Ikke mindre end 85% af alle huse i disse områder vil være med fra starten, så det er særdeles positivt.

De, der er med fra starten, får et særdeles godt tilbud i en ”pakke” bestående af opgravning, stikledning uanset længde til huset, retablering, nødvendigt VVS-arbejde inde i huset med at fjerne gasfyret og varmtvandsbeholderen og i stedet sætte en fjernvarmeunit ind samt fysisk gasafbrydelse ude ved skel. Hertil kommer, at søger og får man fri gasafbrydelse hos Evida, så giver vi 2.000 kr. ekstra i rabat. Normalprisen er 27.500 kr. for alt det nævnte – og det kan så yderligere komme ned på 25.500.

Næste trin er også sat i gang, idet der er afholdt to informationsmøder i Præstevænget og med efterfølgende tilbud om individuel beregning og drøftelse af alle forhold ved et eventuelt skifte fra gas til fjernvarme. Det kalder vi ”Køkkenbordskommunikation”. Det er der tid til frem til den 31. oktober, hvor vi forventer at indsende Projektforslag til kommunalbestyrelsens godkendelse. Høring og behandling tager 4-5 måneder. Hvis vi kommer op på ca. 50%, som vil være med fra starten, går vi i gang i løbet af foråret 2022.

På helt tilsvarende måde begynder vi på informationsmøder i Tornbjerg i løbet af august måned. Disse møder planlægges i samarbejde med de to grundejerforeninger. Dette område er noget større, så her kommer tidsplanen til at gå længere ind i 2022-23. Både i Præstevænget og i Tornbjerg gælder samme priser for tilslutning som nævnt ovenfor.

Det gælder for alle tre projekter, at de økonomisk skal ”hvile i sig selv”. De nuværende forbrugere i Hovedgård Fjernvarme skal altså hverken tjene eller tabe på, at flere kommer med. Men i det lange løb vil det være til fordel for alle – både nuværende og nye – at flere kommer med.

De nuværende andelshavere skal huske at komme til generalforsamlingen i jeres eget selskab den 14. september på Møllebæk – så får I meget mere at vide og kan stille spørgsmål samt komme med forslag og meninger!

Med venlig hilsen personale og bestyrelse for Hovedgård Fjernvarme
 

Hovedgård Fjernevarme

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021