Kassereren gennem 24 år stoppedeKirsten Nørgaard aflagde sin 24. – og sidste – årsrapport på ØIF’s generalforsamling.

Der var stor udskiftning i bestyrelsen, da Østbirk Idrætsforening holdt generalforsamling. Men alligevel blev der kun indvalgt ét nyt medlem. 

Kassereren gennem 24 år, Kirsten Nørgaard, havde meddelt, at hun ønskede at stoppe, og hendes post blev overtaget af Linda Stouby Hansen, der hidtil har været suppleant.

Også Poul Sørensen, der har været – og stadig er – aktiv i fodboldafdelingen, stopper efter lige så mange år, senest som suppleant til bestyrelsen.

De to afgående fik stor applaus af både formanden og generalforsamlingen. Formanden takkede for begges store arbejdsindsats gennem årene, og generalforsamlingen kvitterede ved at udnævne dem begge til æresmedlemmer.

Eneste nye ”udefra” i bestyrelsesarbejdet er Lene Løvbjerg Smidstrup, der blev suppleant. Her ses hun sammen med Linda Stouby Hansen, der skiftede sin suppleantpost ud med kassererjobbet.

Også Jonas Wittrup Jensen stoppede som bestyrelsesmedlem, men fortsætter som suppleant. I hans sted valgtes Peter Knudsen, der kommer fra en suppleantpost. 

Nyvalgt suppleant blev Lene Løvbjerg Smidstrup.

Claus Elley og Lars Sørensen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Lignende artikler

Gudrun Andreasen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023