Kemikalieudslip viser sig at være gylleudslip i Sattrup112- Hændelse på Sattrupvej ved Planteskolen udløser hurtig indsats fra brandvæsen og miljøvagt

Af www.beredskabdk.dk

Tirsdag middag rykkede Sydøstjyllands Brandvæsen ud til en anmeldelse om et muligt kemikalieudslip på Sattrupvej nær Planteskolen i Sattrup, Østbirk. Alarmeringen, der indløb klokken 12.29, førte til en øjeblikkelig og koordineret indsats fra de lokale beredskabsenheder.

Ifølge indsatslederen hos Sydøstjyllands Brandvæsen var situationen ved ankomsten til stedet hurtigt overskuelig. Det viste sig, at det anmeldte kemikalieudslip var gylle fra en nærliggende mark, der var løbet ud på vejen. Dette udløste en omgående reaktion for at sikre både trafiksikkerheden og minimere miljøpåvirkningen af udslippet.
 

Miljøvagt indkaldt til stedet

For at vurdere situationen yderligere og iværksætte de nødvendige miljømæssige foranstaltninger blev en miljøvagt tilkaldt. Miljøvagtens opgave var at assistere brandvæsenet med håndteringen af gyllen, samt at sikre, at alle relevante miljømæssige retningslinjer blev fulgt under oprensningen.
 

Ingen fare for lokalområdet

Indsatslederen understregede, at der ikke var umiddelbar fare for beboerne i området eller for miljøet. Takket være en hurtig og effektiv indsats blev gyllen hurtigt fjernet fra vejen, og der blev truffet foranstaltninger for at forhindre yderligere spredning.
 

Beredskabdk.dk

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Vi er ikke som de andre
27. mar 2024