Lokalrådet i Hovedgård bidrager med forslagHovedgård i Horsens kommune.

Lokalrådet i Hovedgård har brugt tiden på at formulere en række forslag til Kommuneplanen 2021-2023 som omfatter ud- og indkørsel i byen og ny vej til industriområdet.

Det er Lokalrådet i Hovedgårds formål at være medvirkende til at fremme samarbejdet og være bindeled mellem politikere, foreninger og borgere i Hovedgård. 

Kommuneplan 2021-2033.

Hovedgård Lokalråd har indsendt ideer og forslag til to områder i Hovedgård der er med i Kommuneplan 2021-2033. 

Udkørsel fra Horsensvej til Gl. Aarhusvej ombygges

For at udkørslen kan tilbyde bedre og mere sikker udkørsel er lokalrådet kommet med forslag til løsninger. I forslaget står der:
Rundkørsel eller lysregulering vil absolut være den bedste om mest fremtidssikre løsning. Indtil arbejdet med en rundkørsel eller lysregulering kan udføres vil vi anbefale, at der etableres en højre og venstre svingbane, samt etableres cykelsti for tilslutning til eksisterende cykelsti mod Tvingstrup. Venstre svingbane skal have tilbagetrukket stoplinje, så der sikres gode oversigtsforhold for højre svingbane.

I forslaget indgår der også beplantning som skal give en pæn visuel ankomst til byen, etablering af vaskehal og opsætning af støjskærm. Der skal tages hensyn til trafikanternes oversigtsforhold.

Ny indkørsel til Industriområdet

I forbindelse med en fuld boligudbygning vest for Coldingvej skønnes trafikken at stige, derfor er der ønske om en ny indkørsel til Industriområdet fra rute 433 Gl. Aarhusvej syd for byen og en fortsættelse gennem området, krydser med forbindelse til Ørridslevvej, ud til en ny forbindelse til Skråvej.

Der er flere skitserede løsninger til linjeføring i lokalrådets forslag til Kommuneplanen. Den indsendte plan kan læses på Hovedgård Lokalråds hjemmeside.

Lignende artikler

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Seneste video

Borgmester Peter Sørensens virtuelle nytårskur
03. jan 2021