Modsætninger mødes – Skønheden og udyretØSTBIRK - I hvert fald er der meget stor forskel på den baggrund indsatte og fængselsbetjente kommer med når deres veje krydses i det danske fængselsvæsen.

Af Per Bonde

Lige nøjagtigt det blev klart for alle da Kuno og Conny fortalte om deres vej til Enner Mark fængsel, selvom begge havde gjort en stor indsats for at ende netop der. Kuno via en lang kriminel løbebane, og Conny som følge af et valg af job.

Udyret Kuno

Hvis man er flink, vil man nok sige, at han ikke har været et af guds bedste børn, og hvis man er mere realistisk, vil man sige, at han har lavet en forfærdelig masse lort – ikke mindst for sig selv.

Skagen er andet end cafeer på havnen.

Kuno’s liv startede i Skagen som en meget livlig dreng, der havde svært ved at sidde stille. I dag ville han nok have fået indtil flere diagnoser, men det gjorde man ikke dengang, og desværre var familien ikke til meget hjælp. Faren var fisker, og når han ikke var på havet, var han fuld og sjældent hjemme, og moderen havde også stor lyst til flaskernes indhold. Lille Kuno var derfor i høj grad overladt til sig selv.

Det kommer der sjældent noget godt ud af, så han blev smidt ud af alle de skoler han kom i, indtil han vendte tilbage til den oprindelige skole, hvor han fik tilstrækkelig hjælp til at gøre skolegangen færdig. Sideløbende med skolegangen havde han lavet det man kan kalde grove drengestreger og det der var værre. Efter folkeskolen kom han i lære som tømrer. 
 

Boksning reddede næsten Kuno

Samtidig med var han begyndt at bokse, og det gik rigtig godt. Han trænede intensivt, blev udtaget til stævner og landshold, så for en tid holdt han sig væk fra gaden, men de dårlige kammerater fra tidligere så han stadig, og de kunne lære ham nye kunster. Boksningen gik fortsat fantastisk, så i en meget ung alder blev han Danmarksmester i letsværvægt. Desværre var det lige herefter han blev introduceret til stoffer. 

Når stofferne kom ind, brændte hjernen sammen, og desværre røg han i slagsmål én gang for meget. Det gav en voldsdom på 4 måneder, han røg ud af landsholdet, lærepladsen beholdt han i denne omgang, men det var bare til han igen måtte ind og ruske tremmer. For det kom han.

Det gælder om at være øverst i hierarkiet. 

Kuno forstod hurtigt, at det gjaldt om at være højt i hierarkiet i fængslet. Det gør man lettest hvis man ikke er en lille splejs, så selv om Kuno i forvejen ikke hørte til de mindste, begyndte han med body building suppleret med lidt steroider og andet godt. Kuno blev et ordentligt bjerg, og kom øverst i fødekæden – både i de fængsler han sad i, men også når han var udenfor. Han levede et hårdt liv, der kulminerede med en 10 års fængselsdom.

Erkendelsen

Efter dommen begyndte erkendelsen så småt at melde sig. Kuno var syg og nedbrudt af sit misbrug og det liv han førte. Det gik op for ham, at hvis han ikke totalt ændrede sin tilværelse ville han ikke blive særlig gammel. Han valgte derfor at tage mod tilbuddet om terapi i fængslet, og langsomt indså han, at hans adfærd lige siden barndommen havde været et forsøg på at kompensere for manglende omsorg og nærhed fra dem, der var eller burde være ham nærmest. 

Der var utrolig meget at samle op på, og også meget at sige undskyld for. Heldigvis går hans løfte til sig selv om at holde sig fri af kriminalitet og stoffer rigtig godt. Han har ligeledes formået at få skiftet de dårlige kammerater ud med nye gode, så han har holdt sig på dydens smalle sti siden 2017 – det fortjener et stort tillykke. 

En del af hans tid går, udover at passe et job som underviser i førstehjælp, med at holde foredrag for unge for med sit eget eksempel at advare mod stoffer og kriminalitet i den bredeste forstand. Han ved hvad det har kostet ham selv, og det kan han ikke anbefale til nogen. 

Kuno er stolt over at være kommet ud af både misbrug og kriminalitet, men han har også erkendt, at resten af livet skal han være meget opmærksom på hvad han kaster sig ud i – eller som han siger, jeg skal snuse forsigtigt til tingene i al fremtid. På den måde kan jeg komme udyret til livs.

Skønheden Conny

Da Conny i 1995 besluttede sig for at blive fængselsbetjent, var der ikke mange kvinder i den branche, og dem der var nok ikke særligt kvindelige i hverken udseende eller opførsel. 

Conny holdt det skjult for sine nærmeste, at hun var i gang med at søge optagelse til fængselsbetjent, da hun var ret sikker på, at alle ville forsøge at tale hende fra det. Hun bestod prøverne og kunne begynde som fængselsbetjent.

Miljøet i fængslerne bliver hårdere

Dengang var der ikke så mange indsatte og der var mange flere fængselsbetjente, så der var tid til at arbejde med resocialisering af de indsatte, så der var færre gengangere. I dag er der mange flere indsatte, så fængslerne er overfyldte, og der er meget færre betjente, så op mod 80 % af de indsatte er gengangere.

Det betyder at alle er klar over at hierarkiet er vigtigt, så de indsatte er blevet meget hårdere i deres omgang indbyrdes men også overfor fængselsbetjentene. Fængselsbetjentene er derfor blevet udstyret med flere magtmidler, samtidig med at de indsatte i højere grad er lukket inde og ned. 

Kriminaliteten indenfor murene er steget meget, ikke mindst når det er tale om stoffer, så en meget stor del af fængselsbetjentenes arbejde består i kropsvisitering af de indsatte – det er ikke sjovt for nogen af parterne, men er konsekvens af den forråelse af fængselsmiljøet der sker i tiden.

For fængselsbetjentene er dagligdagen præget af trusler både indenfor og udenfor murene, og det er ifølge Conny temmelig belastende. Conny er stadig glad for sit job i fængselsforsorgen, men helt ærligt, er skønheden ved jobbet ved at falme. Heldigvis har vi lyspunkter i vores arbejde, som f.eks. når indsatte som Kuno kommer ud på den rigtige side.

Fælles mål

Conny og Kuno er forskellige steder i både liv og placering, men fælles for dem er ønsket om gennem deres foredrag at advare mod at kaste sig ud i kriminalitet der medfører fængselsstraf – det fører ikke til noget godt, bare et hårdere og hårdere liv, der fører til et kort liv.
 

Lignende artikler

Per Bonde

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Kemikalieudslip i Nim
06. maj 2024