Nu er pengene til områdefornyelsen i Brædstrup på pladsArbejdet med områdefornyelsen kan nu for alvor komme i gang, siger Jørgen Korshøj (V), formand for udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund, som glæder sig til, at områdefornyelsen begynder at give synlige resultater i Brædstrup.

Horsens Kommune har netop modtaget det endelige tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om de seks mio. kr. til områdefornyelse i Brædstrup, som kommunen har været stillet i udsigt. Det glæder Jørgen Korshøj (V), formand for udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund.

- At finanseringen er på plads, betyder, at vi nu kan komme i gang med arbejdet. Områdefornyelsen vil give Brædstrup et stort løft, og jeg tror, det vil have flere afledte effekter. Arbejdet vil gøre Brædstrup mere spændende, og det har en betydning, at man kan se, der sker noget i byen. Det får forhåbentlig flere til at bosætte sig i byen og skaber interesse hos investorer, der vil investere i at udvikle byen, siger Jørgen Korshøj.

Oveni det statslige tilskud har Horsens Kommune i budget 2018 afsat 12 mio. kr., så der samlet set er 18 mio. kr. til at forbedre og udvikle Brædstrups byrum over de næste fem år.

Hvordan Brædstrup skal fornyes, har i høj grad været op til borgerne at bestemme. I september deltog omkring 100 borgere i et byværksted, hvor mange gode idéer kom på bordet. De er siden blevet udviklet, konkretiseret og prioriteret, og 10 forskellige indsatser er blevet valgt ud til et program for områdefornyelsen. Det blev godkendt af Horsens Byråd den 26. februar og er nu også blevet det i Transport-, Bygge- og Boligministeriet.

Med pengene på plads kan selve planlægningen af arbejdet med de 10 indsatsområder gå i gang.

- Nu kan vi begynde at blive mere konkrete og få detailplanlægningen af de 10 indsatsområder på plads. Det er en spændende proces, og i lokalrådet glæder vi os til, at borgerne i Brædstrup kan begynde at se, at der sker noget med områdefornyelsen, siger Preben Norup, formand for Brædstrup Lokalråd.

Områdefornyelsen vil ske fra 2018 - 2023. Programmet indeholder følgende 10 indsatsområder:

  • Genetablering af Banestien gennem Brædstrup by
  • Etablering af et Banetorv centralt beliggende ved Stationspladsen. Banetorvet bliver byens nye samlingspunkt og kommer til at rumme den reetablerede Banesti.
  • Etablering af en sammenhængende Hovedgade - Bredgade og Søndergade.
  • Etablering af nyt torv, Dommertorvet ved Nørregade/Østergade.
  • Etablering af nyt torv, Søndertorv ved Brugsen.
  • Etablering af en Ungdomsplads ved Brædstrup Skole.
  • Etablering af et sammenhængende stisystem, der dækker hele Brædstrup by.
  • Markeringer af hovedindgangene til Brædstrup by, så byen bliver mere synlig.
  • Folkeparken skal revitaliseres, og hovedindgangen skal gentænkes.
  • Der skal skabes mødesteder og arrangementer, der kan understøtte fællesskabet i Brædstrup. Konkret laves der en pulje til projekter, som borgerne tager initiativ til.

Følg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!

Lignende artikler

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021