Reformen på professionsuddannelserne lader vente på sigSofie Lippert medlem af folketinget valgt for Østjyllands Storkreds. (Foto Marie Hald)

DEBAT - For få unge vælger at tage en professionsuddannelse, for eksempel sygeplejerskeuddannelse, læreruddannelse, pædagoguddannelse eller socialrådgiveruddannelse. Det presser vores velfærdssektor, som i forvejen står i en stor rekrutteringskrise. 

Af Sofie Lippert, Charlotte Broman Mølbæk og Kirsten Normann Andersen, SF, medlemmer af folketinget valgt for Østjyllands Storkreds

Det er dybt alarmerende og kalder på handling, men det har vi stadig til gode at se fra regeringen side. Vi er meget ivrige for at komme i gang.

Professionsuddannelserne har brug for et gevaldigt løft, så de unge i højere grad har lyst til at søge disse uddannelser. I SF foreslår vi, at der skal være mere sammenhæng mellem teori og praksis på uddannelserne. Det er så vigtigt, at der skabes en god overgang fra studieliv til arbejdsliv.

I samarbejde med arbejdsmarkedets parter vil vi i SF sikre introforløb og mentorordninger for de nyuddannede. Her har man ladet sig inspirere af initiativet i Aarhus Kommune med netværk for nyuddannede pædagoger eller den nye professionsuddannelse som bygningskonstruktør i Randers (fra sommeren 2024). Deres studieordning beskriver netop en implementering af mentorforløb samt samarbejdet med erhvervslivet under uddannelsen.

SF ønsker desuden en helt ny og bedre pædagoguddannelse. Ligesom vi ønsker en række fælles forbedringer og forenklinger af både pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen, så de studerende oplever mere sammenhæng og mening. Vi vil erstatte den udskældte modulstruktur med en semesterstruktur for at styrke uddannelsernes sammenhæng.

Vi har flere gange opfordret ministeren om at komme i gang. Arbejdet skulle været startet i slutningen af 2023, men er endnu ikke gået i gang. I SF er vi utålmodige på de studerendes vegne – så lad os komme i gang!
 

Sofie Lippert

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Vi er ikke som de andre
27. mar 2024