Sportsmuseum er blevet ejerløs.(arkivfoto)

Med lukningen af Sport Horsens står Horsens Idrætsarkiv uden ejere. Derfor søger idrætsarkivets frivillige nu hjælp udefra. Det sker ved at søge dannet en forening med det formål at drive arkivet.

Af Gunner Lindbæk Knudsen, Horsens Idrætsarkiv 

En forening er en forudsætningen for, at arkivet kan fortsætte sit virke hos Industrimuseet på adressen Gasvej 21.

Der indkaldes til stiftende generalforsamling i foreningen Horsens Idrætsarkiv, som finder sted torsdag den 1. juli 2021 kl. 19.00 i Horsens Idrætsarkivs lokaler Gasvej 21, 1. sal.

Alle er velkomne.

Der bliver mulighed for at tegne personlige medlemskaber, klub- og sponsormedlemskaber.

Foreningen vil arbejde for at bevare og forbedre grundlaget for Horsens Idrætsarkiv, som et aktivt idrætsarkiv / sportsmuseum i Horsens Kommune, samt drive idrætsarkivet ud fra de formål, som blev skitseret ved arkivets start i 1995.

Dengang blev arkivet indviet af borgmester Vagn Ry Nielsen.

Det er mødeindkaldernes håb, at enkeltpersoner vil bakke op om den nye forening, og at mange af Sport Horsens’ medlemsklubber vil tegne klubmedlemskaber. Idrætsklubberne bør fortsat være dem, som har størst interesse i et idrætsarkiv til at bevare og fortælle deres historie.

Horsens Idrætsarkiv har som nævnt eksisteret siden 1995. Løberen Albert Rasmussens samling var fundamentet dengang, og siden er samlingen vokset betydeligt. Den kan betegnes som enestående, da ingen andre kommuner har en sådan samling. Måske bortset fra Aalborg.

23 personer har igennem årene - ulønnet og på frivillig basis - passet på tingene. Deres indsats skulle nødigt have været forgæves.

De syv nuværende frivillige i idrætsarkivet håber på god opbakning til foreningen, og dermed arkivet, med denne opfordring:

”Lad det leve” som Helge Engelbrecht sang ved det succesfulde landsstævne i Horsens i 1990, der er en af de begivenheder, som mange gæster i idrætsarkivet ynder at mindes, når de ser udstillingen herom.

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023