Stor opbakning til kommende klimaplan for Horsens KommuneArbejdet med en klimaplan for Horsens Kommune er godt i gang, og flere lokale parter deltager aktivt i arbejdet. Foto: Hanne Nielsen

Lokale forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet deltager i Horsens Kommunes arbejde med at lave en ambitiøs klimaplan, der inden 2050 skal gøre Horsens Kommune CO2-neutral. Arbejdet foregår i regi af projektet "DK 2020 - Klimaplaner for hele Danmark".

Sammen med Horsens Kommune er flere aktive parter fra bl.a. lokale forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv trukket i arbejdstøjet og har taget godt fat på opgaven med at lave en ambitiøs klimaplan for hele kommunen. I klimaplanen skal kommunen pege på, hvilke konkrete klimatiltag der skal sættes i gang og sikre, at kommunen senest i 2050 er CO2-neutral. Derudover skal klimaplanen give bud på, hvordan kommunen tilpasser sig klimaforandringer som f.eks. ekstremregn og stormflod.

Foruden det arbejde, der i øjeblikket foregår på rådhuset i Horsens, er en ekstern gruppe aktører koblet på arbejdet. Deres opgave er at synliggøre, hvilke udfordringer de oplever inden for klima-området og ikke mindst at komme med bud på, hvordan de kan løses. Formålet er, at det skal ende ud i en række projektidéer, der skal indgå i den klimaplan, der skal være færdig i sommeren 2022.

Rækker bredere ud

For at trække på den store og vigtige viden, de lokale samarbejdspartnere sidder inde med, er de blevet inddelt i forskellige grupper, der arbejder med hvert sit emnefelt f.eks. energi, industri, byggeri og landbrug og fødevarer.

Anders Killmann Petersen, direktør i Business Horsens, står i spidsen for en gruppe, der arbejder med transport og logistik. I de kommende uger vil han kontakte en lang række lokale virksomheder inden for disse brancher og høre, hvad deres tanker og input til klimaplanen er. På den måde kommer arbejdet med klimaplanen til at række langt bredere ud end den nedsatte styregruppe.

- Jeg vil bl.a. høre de lokale transport- og logistikvirksomheder om, hvor de lavthængende frugter er, og hvor der er behov for, at vi laver indsatser på den lange bane. Lastbiltransporten står f.eks. for en del CO2-udledning, og her kan vi måske kigge på, om vi kan transportere flere varer rundt med mere fyldte lastbiler, eller om vi kan omlaste til mindre el-lastbiler f.eks. til levering af varer i byerne, siger Anders Killmann Petersen.

Også input fra de unge

Også kommunens unge er med i arbejdet og repræsenteret af Josephine Ege Andersen fra Ungerådet og Flemming Steen Jensen, rektor på Horsens Gymnasium & HF. De sidder i en arbejdsgruppe, der har fokus på livsstil og holdningsændring blandt borgerne og særligt de unge.

- At arbejde med klimaudfordringer og finde løsninger på dem er et fælles ansvar, og vi skal alle gøre vores i den grønne omstilling. Det er vigtigt, at vi bidrager på hvert vores område. F.eks. har jeg 1300 klimabevidste unge, vi kan inddrage i arbejdet. Det kan f.eks. være ved at arrangere konferencer, lave lokale klimaevents eller indføre obligatoriske klimaforløb på skoleskemaet, siger Flemming Steen Jensen.

Han og Josephine Ege Andersen vil i den kommende tid inddrage bl.a. elevråd fra de andre uddannelsesinstitutioner i det videre arbejde.

- De unge er en kæmpe ressource, fordi mange unge går meget op i miljøet og er omstillingsparate. Noget af det, vi helt konkret kan gøre, er at indføre affaldssortering på uddannelsesinstitutioner eller skabe opmærksomhed om klimadagsordenen ved at arrangere en klimaevent på tværs af uddannelserne, siger Josephine Ege Andersen.

Glad for opbakningen

De forskellige arbejdsgrupper har nu indtil oktober til at komme med deres projektidéer. Direktøren for Teknik og Miljø i Horsens Kommune er glad for det gode samarbejde med de lokale aktører.

- Klimaudfordringerne er ikke noget, vi bare kan løse med et fingerknips, og når vi skal flytte os på området, er det vigtigt, at også erhvervslivet, forsyningsselskaber, organisationer, uddannelsesområdet og borgerne bakker op og tager del i arbejdet. I Horsens Kommune er det kun 1 pct. af den samlede CO2-udledning, der stammer fra offentlige institutioner, og derfor har vi brug for, at andre også går med i arbejdet, så vi sammen kan løfte opgaven. Derfor er jeg rigtig glad for den store opbakning og det gode samarbejde, vi har med de lokale aktører, siger Charlotte Lyrskov, direktør i Teknik og Miljø i Horsens Kommune.

Foruden Horsens er 45 andre kommuner blevet udvalgt til at deltage i "DK 2020"-projektet. De enkelte kommuners klimaplaner skal leve op til samme standard for klimaplanlægning, som bliver brugt af verdens største og mest ambitiøse byer inden for den grønne dagsorden - de såkaldte C40-byer.

Den eksterne styregruppe repræsenterer et bredt udsnit af lokale samarbejdspartnere og består af:

 • Anders Killmann Petersen, direktør i Business Horsens
 • Christian Niederbockstruck, direktør i Fjernvarme Horsens
 • Claus Holm Christensen, direktør for Horsens Havn
 • Flemming Steen Jensen, rektor på Horsens Gymnasium & HF
 • Johannes Saugbjerg, direktør i Vola og formand for regionalforeningen i DI
 • Josephine Ege Andersen, formand for Ungerådet
 • Maria Pilgaard, miljøpolitisk rådgiver i Velas
 • Ole Texel, administrerende direktør i Samn Forsyning
 • Theis Raaschou Andersen, forskningschef for byggeri, energi, vand og klima på VIA University College
 • Torben Ravn Petersen, produktionsdirektør i Bigadan A/S
   

Lignende artikler

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023