185 bekymrede borgere i RådvedLandsbyen Rådved som ligger mellem Egebjerg og Lundum er nabo til det store biogasanlæg, Horsens Bioenergi, som ligger tæt på motorvejen. Her er byens borgere meget bekymrede for en mulig udvidelse af anlægget og frygter for at deres huse bliver usælgelige og at anlægget kan udgøre en risiko.

Af Jørn Kildall

Mandag middag havde Søren Ruby og Anne Thyø fra Rådved Borgerforening sat borgmester Peter Sørensen stævne for at overrække 185 underskrifter som gør indsigelse mod udvidelsen af Horsens Bioenergi.

Ved byskiltet og med biogasanlægget på bakketoppen i baggrunden fortalte Søren Ruby om beboernes bekymringer. Man har samlet underskrifter både fysisk og online, men det har været svært pga. Corona. Det er blevet til 161 online underskrifter og 24 fysiske som er indsamlet i Rådved, Egebjerg, Gedved og Lundum.

Huse er umulige at sælge

Søren Ruby kunne fortælle at nærmeste nabo til biogasanlægget længe har forsøgt at sælge sin ejendom hvilket indtil videre har været umuligt. Ejendomsmægleren mener at prisen foruden de 400.000 kr. det allerede er nedsat, skal have et hak på ½ million yderligere hvis det skal kunne sælges. Ejeren har valgt at udleje huset ud da det ikke kan sælges.

- I Rådved frygter vi også for, at vores huse kan svære eller umulige at sælge hvis en udvidelse skulle blive aktuelt. Købere af huse i byen spørger alle til Biogasanlægget ved fremvisninger og flere handler er allerede gået i vasken af samme grund, fortæller Søren Ruby.

Biogasanlægget, Horsens Bioenergi blev opført 2014. Det begyndte som et mindre fælles biogasanlæg for fire omkringliggende gårde. Idéen var god da man kunne slippe for lugtgenerne ved gylle og metan.

Anlægget er løbende blevet udvidet med bl.a. 8000 m3 reaktortank, opgraderingsanlæg og forbehandlingsanlæg til DAKA ReFood. Borgerforeningen kan fortælle at udvidelser er sket uden offentlige høringer eller inddragelse af lokalsamfundet.

Forældet teknik

Borgerforeningen har i deres arbejde haft en biolog til at hjælpe og han kan konstatere at der vil blive brugt forældet teknik til udbygningen som ikke lever op til EU-standarden – den er hverken grøn eller miljøforsvarligt.

Borgerne i Rådved har intet mod biogas og mener, at grøn energi er vejen frem og Søren Ruby forklarer:

- Det er da svært at kæmpe mod biogas for det er en god idé. Al vedvarende energi er en god idé. Vi har desværre, ind imellem, problemer med lugtgener når vinden står i det forkerte hjørne og så skal man ikke have vinduer åbne eller tørre vasketøj udendørs.

Frygter for brandbare gasser 

Planlægningsfasen af udvidelsen af Horsens Bioenergi er nået til 2. høring og borgerforeningen i Rådved er bekymret for, at hvis udvidelsen bliver en realitet vil virksomheden blive klassificeret som ”risikovirksomhed” pga. det samlede oplag af brandbare gasser og væsker. 

Man ved fra andre lignende værker, at  der er udlagt en sikkerhedszone på 1000 meter, men ved Biogasanlægget ved Rådved er zonen på 500 meter hvilket bekymrer beboerne og borgerforeningen i Rådved.

Høringsfasen er det næste

Tirsdag udløb fristen for indsigelser og borgmester Peter Sørensen fik overrakt en stor konvolut med underskrifter og mange sider gennemarbejdet dokumentation af Borgerforeningen i Rådved og han fortalte:

- Der vil som minimum komme et høringssvar mod indsigelserne. Så er der en politisk proces som starter i Plan- og miljøudvalget som gennemgår sagen og de indsigelser som er kommet. De indstiller på et tidspunkt sagen til byrådet eller siger at sagen ikke skal videre.

Peter Sørensen lovede at læse det udleverede materiale grundigt og sætte sig ind i det borgerforeningen havde skrevet. 
Han har forståelse for sagen og ved at grøn energi er fremtiden. Diskussionen om hvor anlæg skal ligge vil altid være til stede når der kommer sager frem som borgerne synes kunne være anderledes.
 

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023