Ud med gassen: Ind med fjernvarme i ØstbirkHar man kørt på Præstemarken i Østbirk har man opdaget at der er blevet gravet og lagt store fjernvarmerør i jorden. Området skal konverteres fra gas- til fjernvarmeopvarmning i løbet af de kommende måneder.

Tekst og fotos Jørn Kildall

Østbirk Varmeværk havde inviteret til informationsmøde i festsalen på Birkebo hvor omkring 100 berørte beboere var mødt op.

Formand for varmeværket Hans Jensen bød alle velkommen og begyndte med en kort præsentation af værkets bestyrelse.

Kan kunne fortælle at ud af 115 husstande havde 108 taget mod tilbuddet om at skifte varmekilde.

Gravearbejdet og etabling af stikledning og opsætning af fjernvarmeunits sker i tre etaper: Præstemarken, Granhøjen og Raagaardsvænget, og Højageren til sidst.

Man kan ikke garantere at alle vil være tilsluttet inden fyringssæsonens start, men der vil være varme i alle huse.

Der blev vist priseksempler på gravearbejde fra entreprenør Jens Jørgensen og der blev præsenteret muligheden for at få kompensation ved afkobling af gassen.

Der var mange forskellige spørgsmål fra salen og det lykkes at besvare alle eller at vende tilbage med svar senere. Brædstrup VVS viste en fjernvarmeunit og fortalte om de forskellige muligheder for opvarmning og effektiv varmeudnyttelse.

Efter endt præsentation var der tid til flere spørgsmål fra de fremmødte og man kunne få en snak med både varmeværk, entreprenører og vvs’ere om de muligheder man har ved overgangen til fjernvarme.

Man kan finde præsentationen fra mødet på varmeværkets hjemmeside www.ostbirk-varme.dk

Lignende artikler

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

22/09-22 Varebil udbrændt på Stigsholmvej lidt udenfor Brædstrup
22. sep 2022