Underholdning på Centerrådets årsmødeSøndag var der årsmøde i centerrådet for Birkebo i Østbirk, og egentlig er sådan et årsmøde ikke nogen særlig underholdende affære.

Det startede også ganske traditionelt ved at Preben Hansen blev valgt til dirigent, og efter han havde erklæret årsmødet for lovligt varslet, gav han ordet til Ann Asmussen for formandsberetningen. 

Ann startede med at fortælle at 2022 havde været et nogenlunde normalt år, og gennemgik herefter de arrangementer der havde været i 2022 og første del af 2023. Alt det vidste de fremmødte sådan set godt, hvad de ikke vidste var at Ann efter ca. 12 år i bestyrelsen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Rundt i krogene blev der udtrykt beklagelse over Anns valg, men også taknemmelighed for hendes indsats. 

Herefter fremlagde Karen Hansen regnskabet, det viste et mindre underskud, men Centerrådets økonomi er stærk med en god beholdning i banken og også nok i kassen, så regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.

Så var det tid til valg af bestyrelse. Det gav lidt anledning til granskning af vedtægterne, men hurtigt enedes man om fremgangsmåden og hurtigt var valg af tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant overstået.

Under eventuelt var der et punkt – overrækkelse af vingaver til de tre bestyrelsesmedlemmer, der trådte ud. Herefter erklærede Preben Hansen årsmødet for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Der var kaffe og kage inden Centerrådets underholdning kom på banen. Det var ikke centerrådet, men derimod Four Snacks der underholdt.

Four Snacks er et orkester med omkring 20 år på bagen, som har deres rod i 50’erne og 60’ernes populærmusik, med en særlig forkærlighed for navnebroderen Four Jacks, og det lod sig høre. De diskede op med en perlerække af Four Jacks hit, som alle kunne synge med på. 

Mange rynkede ansigter blev glattet ud, når smilebåndene strammedes, og der kom liv i øjnene. Ret hurtigt kom sangstemmerne også i brug, og takten blev klappet, af nogle mere højlydt end andre, men alle var med. 

Det var en rigtig hyggelig time, hvor mange glade minder blev vakt. Da koncerten var slut rejste alle sig og klappede, også dem der egentlig ikke kan uden rollatoren, men det var glemt i nuet, og indsatsen blev belønnet med ekstranummer.

Ingen tvivl om, at Four Snacks var årsmødet populæreste indslag.

pebo

Lignende artikler

pebo

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024