Vandringer på Østbirk KirkegårdØstbirk kirke

Der er så meget liv på en Kirkegård. Her ligger: Landmanden. Daglejeren. Sognerådsformanden. Ham, der rejste til USA og siden vendte hjem. Højskoleforstanderen. Fem ugifte søskende, der derfor valgte at få gravsted sammen. Jordmoderen. Brugsuddeleren. Graveren. Hende, der blev myrdet. Barnet, der døde ved fødslen og mange flere… der er så meget liv og så mange fortællinger om levet liv at fortælle. 

Af Lone Buhl Pedersen

Gravsten og grave kan tage sig vidt forskelligt ud. Der er stene så store, at de skal sikres for ikke at vælte ned over nogen – og der er plader i græs. Der er fællesplænen, hvor den enkelte ikke har sin egen sten. Der er sten, hvorpå står fødselsdato og dødsdato. Hvor vedkommende er født og hvor vedkommende er død samt beskæftigelse.

Hvordan tænker du at du selv vil begraves/bisættes en dag?

Ønsker du at have et gravsted, hvor du og andre kan besøge jeres kære?

En kirkegårdsvandring - der er så meget liv, der er så mange mennesker – så mange fortællinger – der er så meget til eftertanke. Her er til et utal af vandreture både for folk som bor her på vores egne – men sandelig også for dig, der kommer langvejsfra. Disse Kirkegårdsvandringer er for enhver!

Kom og vær med. Vi mødes kl. 17.00 – jeg sognepræst Lone Buhl - deler folk ind i små grupper, hvor der er en tovholder. Og så er det ellers rundt på Kirkegården i cirka 45 min. – tovholderen har med sikkerhed noget at fortælle – og måske har folk i gruppen også noget at fortælle – det kan kun blive godt!!

Sluttelig er der øl og vand til alle inden vi vandrer hver til sit.

Tidspunkt: torsdage 26. august og 2. september i tidsrummet 17.00 – 18.00
 

Lignende artikler

Lone Buhl Pedersen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021