Vi har brugt vores del af verdens naturressourcer for i årDanmarks Naturfredningsforening vil brug og smid væk-kultur til livs. Foto: Niklas Adrian Vindelev

I dag er det den såkaldte ’country overshoot day’ for Danmark, der knap en fjerdedel inde i året har opbrugt sin andel af de ressourcer, kloden kan genskabe på et år. Hvis overforbruget skal bremses, skal vi gøre helt op med den udbredte brug og smid væk-kultur, mener Danmarks Naturfredningsforening, der på Affaldsindsamlingen i denne uge sætter fokus på noget af vores mest åbenlyse ressourcefrås.

Af Danmarks Naturfredningsforening

Vi køber, forbruger og smider væk. Danskernes forbrug af ressourcer er stort. Faktisk er det så stort, at vi ifølge tænketanken Global Footprint Network allerede i dag har opbrugt hele vores budget af naturressourcer for i år – en skæringsdato kendt som ’country overshoot day’.

Danmark er det blot 15. land i verden til at gå i overtræk i år, og hvis alle levede som os danskere, ville det kræve mere end fire jordkloder for at dække forbruget af ressourcer.

Forbruget afspejler sig også i de enorme mængder affald, der hvert år bliver produceret. Med hele 845 kg. affald om året per dansker er Danmark det land i hele EU, som skaber allermest husholdningsaffald per indbygger, viser tal fra Eurostat.

Og det kan vi være alt andet end stolte af, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge foreningen er det bydende nødvendigt at ændre på den måde, vi både producerer og forbruger på, hvis udviklingen skal vendes.

– De færrest er nok klar over det, men Danmark er et af de mest ressourceforbrugende lande i verden, og vores pres på naturen og klimaet er helt uholdbart. Vi er nødt til at gøre op med vores brug og smid væk-kultur og samtidig sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne. I stedet for at ende som affald skal alle ressourcerne i vores produkter bruges igen og igen eller laves om til andre produkter af lige så høj kvalitet. Og så skal vi blive bedre til at reparere og ikke mindst deles om flere ting. Vi skal med andre ord omstille Danmark til en cirkulær økonomi og et affaldsfrit samfund, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Kæmpe klimaproblem

Det enorme forbrug af ressourcer er dybt problematisk for kloden. For eksempel er vores produktion og forbrug forbundet med udledning af enorme mængder CO2, da det kræver meget energi og mange ressourcer at producere alle de produkter, vi køber og forbruger.

Globalt tegner udvinding og forarbejdning af naturressourcer sig for omkring 45 procent af den samlede CO2-udledning, viser en opgørelse fra The Ellen MacArthur Foundation. Derfor er et opgør med brug og smid væk-kulturen og en overgang til en cirkulær økonomi helt afgørende, hvis klimakrisen skal løses, forklarer Maria Reumert Gjerding:

– Vi er vant til at fokusere på energisektoren, når vi taler om klimahandling. Men ligesom vi skal have sat fart på for eksempel udbygningen af vedvarende energi, er det helt afgørende og ikke mindst en bunden opgave, at vi får håndteret og reduceret det enorme klima- og ressourceforbrug, der knytter sig til vores produktion og forbrug. Ellers får vi ikke løst klimakrisen, siger hun.

Ud over klimaet går forbruget også ud over naturen. Ifølge FN er udvinding og forarbejdning af naturressourcer årsag til ca. 90 procent af det globale tab af biodiversitet.

Efterlyser bindende mål

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er der brug for ambitiøse mål på området, hvis vi skal brug og smid væk-kulturen og vores enorme overforbrug af naturressourcer til livs. Og her bør vi skele til Holland, der har sat sig et mål om at være affaldsfrit i 2050, forklarer Maria Reumert Gjerding:

– Ligesom vi har politiske mål for vores reduktion af vores CO2-udledninger, har vi brug for konkrete mål for mindre affald og mere genbrug. En ambitiøs dansk regering bør gå i hollændernes fodspor og sætte sig et lignende mål om at være affaldsfri senest i 2050. Og for at nå derhen har vi brug for konkrete delmål, siger hun.

Danmarks Naturfredningsforening foreslår blandt andet, at affaldsmængden per indbygger skal reduceres med mindst 20 procent i 2030, og at vores emballageaffald bliver reduceret med 25 procent i 2025 og 50 procent i 2030.

Samtidig bør der sættes konkrete genbrugsmål – blandt andet for emballagerne, der grundet en udbredt grad af engangsbrug er et klasseeksempel på vores ressourcefrås. Foreningen foreslår blandt andet, at der bliver sat genbrugsmål for markedsført emballage på 10 procent i 2025, 15 procent i 2027 og 50 procent i 2030, og at 80 procent af alle drikke- og fødevarebeholdere, der sættes på det danske marked i 2030, skal være genbrugelige.

Affaldsindsamlingen sætter fokus på engangsemballagerne

Lige præcis emballagerne er i fokus, når der i dag bliver taget hul på Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. På globalt plan udgør engangsplast-emballager til to go føde- og drikkevarer næsten halvdelen af alt menneskeskabt affald i verdenshavene, og herhjemme er det også noget, der traditionelt set bliver fundet meget af på Affaldsindsamlingen.

I løbet af ugen skal over 200.000 danskere ud at samle andres efterladte skrald – og her er sigtekornet stillet særligt skarpt på kaffekopper, slikpapir og andre former for engangsemballage.

Årets udgave af indsamlingen sætter nemlig fokus på engangsemballager, og derfor bliver indsamlerne bedt om at tælle, hvor meget de finder af denne type affald.

Optælling skal dels kortlægge, hvor meget engangsemballage der ligger i naturen – dels anskueliggøre, at vores brug og smid væk-kultur er et kæmpe spild af ressourcer og derved en del af klimaproblemet.

Affaldsindsamlingen bliver officielt skudt i gang i dag kl. 14.30 i København, hvor Maria Reumert Gjerding, miljøminister Lea Wermelin og elever fra Lykkebo Skole skal støvsuge Valbyparken for engangsemballage.
 

Lignende artikler

Danmarks Naturfredningsforening

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021