Voerladegård er årets landsby i Skanderborg kommuneIndrømmet! Kører du igennem Voerladegård, ligner landsbyen ikke nødvendigvis et sted med masser af aktivitet og handlekraftige mennesker, der løfter i flok. Men skinnet bedrager, heldigvis!

Tryghed, natur og fællesskab. Tre nøgleord der kendetegner Voerladegård med dets 600 indbyggere beliggende naturskønt lige syd for Mossø, kun med 10 minutters kørsel til E45 og under en halv time i bil til Aarhus, Horsens og Silkeborg.

Voerladegård har igennem de sidste 10 år udviklet sig, så landsbyen i dag fremstår attraktiv for specielt børnefamilier med velfungerende landsbyordning i form af børnehave, SFO og folkeskole under samme tag. I byen er der desuden dagpleje og privat vuggestue. Byggegrunde til under en halv million giver mulighed for at gøre nybyggerdrømmen til virkelighed. Alle nytilflyttere kan forvente et besøg af et medlem af velkomstkomiteen, der udover en lille indflyttergave, videreformidler nyttige informationer. 

Byen har et højt aktivitetsniveau sat i scene af mange lokale ildsjæle, der har skabt og fortsat skaber rammerne for oplevelser i naturen, kulturelle tilbud og idræt. Hallen i byen blev således opført vha. mange donationer fra privatpersoner og takket være utallige, frivillige arbejdstimer. Skanderborg kommune gav et solidt, økonomisk tilskud, og nu tilbyder idrætsforeningen en bred palet af aktiviteter, der spænder over gymnastik, fodbold, volley, badminton, yoga m.m.

Ønskes naturoplevelser kan alle gratis benytte ”Friluftsbasen” i skovbrynet med dets sheltere, bålhytte og muldtoilet. Alt opført i solide naturmaterialer af byens grønne spejdere, finansieret via lokale midler og fonde. I 2019 stiftedes kano- og kajaklauget - et lokalt forankret projekt med base ved Klostermølle, hvorfra det er muligt at sejle i Gudenåsystemet og på Mossø. Målet er at give alle familier nem og billig adgang til at opleve naturen på nært hold fra vandsiden. Lauget råder i samarbejde med Natur & Ungdom over kanoer og redningsveste, mens kajakker og SUP-boards er sponseret af henholdsvis Friluftsrådet og Spar Nord Fonden. De ca. 130 medlemmer i den nye forening kan desuden glæde sig over fiskeret i Mossø.

Forsamlingshuset er, foruden skolen, byens naturlige samlingssted. Månedligt er der fællesspisning, som typisk samler omkring 100 lækkersultne lokale. To retters menuen står skiftende madhold for, og her er plads til alle, som mod en beskeden betaling vil spise med. Om efteråret er der koncert og i juni danner forsamlingshuset ramme om ”Voerfesten”, som fordelt over en weekend byder på grill, hoppeborge, svensk lotteri, vejdyst, stor aftenfest og meget andet. Frivillige er i færd at søge fonde om tilskud til renovering af bygningen. Den første halve million er i hus, og renoveringen forventes påbegyndt i 2020.

Voerladegård og Omegns Borgerforening blev stiftet i 2017 og har formået at koordinere og nytænke de mange tiltag, som enkeltpersoner eller byens foreninger tidligere stod alene med. Borgerforeningen arbejder med mange projekter og nogle er allerede i mål. Det gælder kano- og kajaklauget og trafiksikkerhed for cyklister, hvor en markering af cykelbane ad hovedstrøget Holmedal, har øget trygheden. Andre projekter arbejdes der ihærdigt på at få gennemført, fx at få etableret endnu flere vandrestier i området, ja sågar hele vejen rundt om Mossø. Et nystiftet, grønt partnerskab bestående af Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og borgerforeningen m.fl. arbejder nemlig sammen om at lette adgangen til naturen.

Idrætsforeningen og spejderne er byens foreningsflagskibe med mange medlemmer og forbilledligt samarbejde. De to foreninger står således for Voerfesten, hjælpes ad med oprydningen på Smukfest og formår at samle over 150 til denne tidlige morgentjans. Voerladegård er desuden kendetegnet ved mange mindre foreninger, som er mere eller mindre løst organiseret: Mountainbike/landevejscykling, Voerladegårdkoret, to jagtforeninger, bogcafe, læseklub, hobbyklub, ølbryggerlaug, knipling og banko er eksempler på, hvad man kan ”gå til” uden at skulle starte bilen.

Med kåringen følger 5000 kr. og muligheden for at vinde regionskonkurrencen.

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021