Cykelstien mellem Egebjerg og Horsens klar til indvielseVia to nye broer løber cykelstien over Store Hansted Å og Lille Hansted Å. Broerne er lavet med skridsikre planker. Foto: Horsens Kommune.

Den nye 4,1 kilometer lange sti gør cyklisternes tur langs den trafikerede Skanderborgvej langt mere tryg og sikker. Det fejrer Horsens Kommune med snoreklip og forfriskninger til en officiel indvielse af cykelstien onsdag den 21. september 2022.

Efter 10 måneders arbejde med etablering af cykelstien mellem Horsens og Egebjerg inviterer Horsens Kommune alle interesserede til indvielse af den nye sti.

Den nye tre meter brede cykelsti strækker sig godt fire kilometer fra nord for krydset ved Silkeborgvej i Horsens til rundkørslen ved Danish Crown nær E45. På den nyetablerede cykelsti har cyklisterne god afstand til den tunge trafik, da stien forløber på den anden side af grøften langs Skanderborgvej. Stien fører cyklister i begge retninger og hen over to nye broer over henholdsvis Store Hansted Å og Lille Hansted Å.

Allan Lyng Hansen, som er afdelingschef for Affald, Trafik og Ejendomme ved Horsens Kommune, glæder sig over færdiggørelsen af stien og fortæller, at valget om en dobbeltrettet cykelsti i eget særskilt spor er taget ud fra betragtninger om sikkerhed, økonomi, tid og hensynet til trafikanterne i anlægsperioden:

- Det er en meget sikker løsning, når cyklisterne er adskilt fra trafikken. Som en sidegevinst har det i anlægsperioden betydet, at vi ikke har skullet arbejde på den eksisterende vej med alle de gener, det ville give for trafikanterne på Skanderborgvej. At vi på strækningen har haft mulighed for at etablere en dobbeltrettet cykelsti på én side af Skanderborgvej har økonomisk set desuden den fordel, at vi blandt andet har kunnet nøjes med to i stedet for fire broer, hvor stien krydser åerne, siger Allan Lyng Hansen, som konkluderer, at denne løsning endvidere har været den tidsmæssigt mest optimale at anlægge.

Senere i år bliver der etableret lys på hele strækningen, så det også vil være sikkert at færdes på stien i de mørke timer. Etablering af lyset kommer ikke til at få indflydelse på brugen af stien imens, hvorfor kommunen vælger at indvie stien nu.

Første spadestik til den fire kilometer lange strækning blev taget i slutningen af oktober 2021, og nu står cykelstien klar til indvielse. Foto: Horsens Kommune.

Kom til festlig indvielse på onsdag

Horsens Kommune har en forhåbning om, at cykelstien vil komme rigtig mange til gode og få endnu flere til at tage cyklen frem for bilen; pendlere til og fra arbejde, gymnasieelever, motionister, beboere langs strækningen.

Derfor inviterer kommunen alle interesserede borgere og pressen til at være med, når cykelstien bliver officielt indviet onsdag den 21. september 2022 kl. 16-17 ved et arrangement ved samkørselspladsen over for Danish Crown, Østbirkvej.

Her vil borgmester Peter Sørensen klippe det røde bånd. Der lægges op til, at alle fremmødte, som måtte have lyst, kan rulle ud på en lille cykeltur, inden kommunen byder på lidt til ganen.

Byerne skal bindes sammen

Horsens Kommune har løbende gennem de seneste år arbejdet med at sikre bedre forhold for cyklister og større trafiksikkerhed.

Horsens Byråd har stort fokus på at binde byerne i kommunen bedre sammen.

Med den nyetablerede cykelsti er første etape af cykelstien mellem Horsens og Østbirk færdig. Anden etape, som er strækningen fra Egebjerg til Østbirk, indgår i det videre arbejde med at etablere sammenhængende stiforbindelser mellem oplandsbyerne.

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024