Debat: Afbalanceret budget med klare Venstre-aftrykDet netop indgåede budget i Region Midtjylland indeholder en række punkter, som Venstre bragte med ind i forhandlingerne. 

Af Carsten Kissmeyer, gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland og
Anders G. Christensen, spidskandidat for Venstre i Region Midtjylland

Region Midtjyllands største udfordring er behovet for at sikre, at der rekrutteres arbejdskraft nok i de kommende år. I Venstre noterer vi os, at problemstillingen er medtaget flere steder i budgetaftalen. Vi havde gerne set, at der var endnu større fokus på at sikre, at Region Midtjylland kan tiltrække medarbejdere inden for de fleste arbejdsområder på hospitalerne og i psykiatrien. Her er det specielt social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker, der skal gøres en ekstra indsats for at rekruttere og fastholde. 

I Venstre glæder vi os over, at de sidste tre etager på Regionshospital Silkeborg færdigbygges nu med en bevilling på 44 mio. kr. Det var et af de forslag, som vi og de øvrige borgerlige partier stillede til budgettet for 2022. Herudover fik vi også afsat penge til at realisere udviklingsplanen for Regionshospital Silkeborg. 

Venstres forslag om en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital er også med i budgettet. En udviklingspulje på fire mio. kr. skal sikre, at AUH er et fyrtårn. Ikke bare i Region Midtjylland, men i hele Danmark, når det gælder spydspidsfunktioner, forskning og højtspecialiserede behandlinger. 

Regionens budget handler om menneskers liv. Også når livet når hen mod slutningen. Vi er derfor tilfredse med, at der afsættes midler til at styrke den palliative indsats. Blandt andet ved at styrke ’Den svære samtale’ og inddragelsen af civilsamfundet. 

Herudover indeholder budgettet adskillige andre emner, der fremmer udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Regionen skal også iværksætte en lang række anlægsarbejder for at sikre tidssvarende rammer. 

Her er vi i Venstre bekymrede for, om der er afsat tilstrækkeligt med midler i budgettet. Rigtig mange steder oplever man, at prisen for anlægsbyggeri det seneste år er steget helt op til 15-20 procent. Det kan blive en udfordring for det nye regionsråd. 
 

Carsten Kissmeyer

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021