Debat: Afkræv din politiker svarSøren Lind Jensen – Formand for og byrådskandidat for Nye Borgerlige i Horsens kommune

På listen over medlemmer af Kattegatkomitéen, der målrettet promoverer idéen om en bro over Kattegat, finder man ikke overraskende Horsens’ beton-, asfalt- og turbovækstglade socialdemokratiske borgmester, Peter Sørensen. Ifølge Vejdirektoratets strategiske analyse er broforbindelsen projekteret til at skære Samsø over på midten med en motorvej og gå i land ved Hou og fortsætte en nordlig linjeføring ud mod E45 i retning Hasselager og en sydlig tæt forbi Hovedgård og ramme E45 nord for Horsens. 

Søren Lind Jensen – Formand for og byrådskandidat for Nye Borgerlige i Horsens kommune
Langdammen 5 – Grumstrup. 8732 Hovedgård

I Odder kommune er der dannet en lokal modstandsgruppe imod vanvidsprojektet, og en sådan vil snart blive etableret i Horsens kommune, der som skrevet vil blive hårdt ramt af motorvejsanlæg, hvis projektet bliver gennemført. Det vil afstedkomme yderligere indhug i naturen, mere hæsligt betonbyggeri, mere motorvej samt mere os og støj på bekostning af natur og fauna. 

Nye Borgerlige har meldt sig som en af projektets hovedmodstandere. Men hvor står de andre partier i Horsens kommune i spørgsmålet? De Radikale, har fornuftigt nok meldt sig på modstandersiden, hvilket man nok også skal forvente af Enhedslisten. SF synes at lurepasse, da man jo nødigt vil støde den almægtige lokale socialdemokratiske borgmester på manchetterne.

På tilhængersiden skal man forvente at se Peter Sørensens faste dansepartner i byrådet, Jakob Bille (LA). De to plejer jo at svinge godt sammen på dansegulvet. Spændende bliver det at se, hvor DF står i spørgsmålet. Partiet er jo sædvanligvis på linje med borgmesteren, men forhåbentligt ikke i denne sag? 

I skrivende stund er Venstres og De Konservatives stillingtagen til spørgsmålet uafklaret, men det er mit håb, at de lokalt finder sammen med modstandergrupperne. Det er en kendt sag, at der i de store partier er forskellig opfattelse af projektet, men hvis ikke der efter kommunalvalget til november er et lokalt flertal mod Kattegat-projektet, så bliver det lettere for tilhængerne at presse broen igennem med de katastrofale miljømæssige konsekvenser, det måtte få.

Partierne må melde ud, så vælgerne kan sætte deres kryds ud fra en samlet afvejning af deres anskuelser. En Kattegatbro med tilsluttende motorvejsanlæg, som kommer til at gå igennem kommunen, vil nemlig få en voldsom indvirkning på mange borgeres hverdag.

Søren Lind Jensen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021