Debat: Børn smides under bussen - i naturens hellige navn!Jakob Bille
Byrådsmedlem for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget

For 3 måneder siden forsøgte flere partier med Venstre og Konservative i spidsen, at få stoppet etableringen af et spejderhus syd for Nordre Strandvej. Et spejderhus som et enigt byråd minus Enhedslisten ellers havde stemt FOR tilbage i 2018 – i forbindelse med vedtagelsen af helhedsplanen for Nørrestrand. Heldigvis lykkedes missionen ikke og spejderne kan nu udleve deres drøm om et spejderhus ved Nørrestrand – tæt på naturen.

Af Jakob Bille
Byrådsmedlem for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget
Højmarksvej 19, 8700 Horsens

I mandags gik det så galt da et samlet byråd, med undtagelse af Liberal Alliance, ændrede mening og besluttede at eliminere den oprindelig planlagte NATURbørnehave på græsmarken syd for Nordre Strandvej. I stedet besluttede alle partier, igen med undtagelse af LA, at erstatte naturbørnehaven med en daginstitution der placeres så langt væk fra naturen som muligt. Faktisk flytter man børnene helt op til Gl. Århusvej, hvor der nu bliver behov for at bygge en støjvold for at holde larm og støjforurening væk fra børnene. En beslutning som Martin Ravn fra Venstre bifalder med udtalelsen ”Den belaster slet ikke naturen på samme måde, som den først foreslåede”. Underforstået – vores børn belaster ikke naturen i samme grad ved at parkere dem langt væk fra naturen.

Det betyder at hele grundtanken om en skøn naturbørnehave hvor børnenes behov og trivsel er i centrum, erstattes nu med en ”intentionen om at skabe et attraktivt institutionsområde, med fokus på Horsens Kommunes arkitekturpolitik…” – som der står i beslutningsgrundlaget. Naturlegepladsen som perfekt ramme for det gode udeliv med udsigten til vildheste, fritgående kvæg og Nørrestrand, erstattes med en beplantet støjvold samt lidt buske og græs. Idégrundlaget om en naturbørnehave, hvor børn kunne lære om samspillet mellem mennesker og natur, lære om benyttelse og beskyttelse af naturen og samtidig have de bedste rammer for en fantastisk børnehaveperiode, erstattes nu med en traditionel daginstitution. 

Liberal Alliance forsøgte at ændre beslutningen ved at stille et ændringsforslag der gik på at fastholde etableringen af en naturbørnehave syd for Nordre Strandvej – men forgæves. Den eneste logiske konklusion man kan drage af byrådsbeslutningen er, at det øvrige byråd prioriterer en græsmark med mælkebøtter over hensynet til børns trivsel og behov.

Der findes tilsyneladende ingen grænser for hvad og hvem der kan smides under bussen i naturens hellige navn.
 

Jakob Bille

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021