Debat: Borgmesteren leverer en SFO-løsning som forældrene ønsker i 2022Jeanette Handberg, byrådsmedlem (S) medlem af børne og uddannelsesudvalget

Borgmester Peter Sørensen leverede en SFO-løsning på byrådsmødet d. 31. maj 2021 – som det øvrige Byråd tilsluttede sig.

Af Jeanette Handberg, byrådsmedlem (S) medlem af børne og uddannelsesudvalget, Pilevej 11, Lund, 8700 Horsens

Fra 1. januar 2022 kan forældre til børn i SFO i Horsens Kommune, vælge den nye ordning til. Forslaget blev fremsat på Økonomiudvalgsmødet og bragt videre til byrådsmødet om opdelingen af SFO, i et morgen, et eftermiddags og heldagsmodul hvor økonomi og kvalitet hænger sammen.

Jeg mener det er vigtigt at holde hånden under vigtig velfærd i Horsens Kommune, ikke mindst for vores børn og unge. SFO skal være et sted med gode aktiviteter, leg og læring for børnene, båret frem af en god pædagogisk faglighed blandt medarbejderne. 

Efter gode drøftelser og proces med skolebestyrelser, medarbejder og ledelse hen over foråret, har vi politisk indkredset og defineret et SFO-tilbud med kvalitet, som imødekommer ønsket fra borgerne. Drøftelserne pointerede at SFO er et sted hvor børn opøver kompetencen til at indgå i sociale fællesskaber og får en oplevelse af at lære noget sammen med andre. 

Horsens Kommunes SFOér kan nu tilbyde et tilbud som afspejler den fritidspædagogiske kvalitet og forældrenes ønske om opdeling af SFO-tilbud i moduler, som jeg som medlem af Byrådet gerne vil stå på mål for. 
 

Jeanette Handberg

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Bakkelandets Friskole - Børnehave - Vuggestue
07. jun 2021