Debat: Dispensationer i Byggesager; hvem har ansvaret? - Det har borgmesterenEsben Hedeager, Medlem af Horsens byråd for De Konservative

Borgmester Peter Sørensen er i HSFO fredag den 30. juli ude med riven efter flere af sine byrådskollegaer, fordi kritikken af forvaltningen i dispensationssager er uholdbar. Han vil nu have godkendt alle dispensationer i plan- og miljøudvalget! Vi ser frem til drøftelserne.

Esben Hedeager, Medlem af Horsens byråd for De Konservative
Gasvej 8 st., 8700 Horsens

Der står også, at ”nu må politikkerne tage ansvar!”

Som medlem af plan- og miljøudvalget, mener jeg, at vi har taget ansvar fra dag ét. Vi behandler gode og gennemarbejdede lokalplaner og der har været mange. Konservative mener, der godt kunne være flere krav i lokalplanerne til kvaliteten af byggeriet og lader det tydeligt skinne igennem i debatterne i PMU og Byrådet. Så ingen kan være i tvivl om Konservatives mening i den retning - heller ikke forvaltningen, da de sidder med til møderne! 

Venstre, Konservative og andre partier har de sidste par år været ude hos borgere, der har været meget bekymrede for deres områder, når der er kommet en ny lokalplan, bl.a. på Hobolthsvej i Østbirk og Højagergaardsvej i sydbyen, sidstnævnte hvor S også var repræsenteret. Jeg tror, alle forstod deres bekymring.

Konservative står helt uforstående overfor borgmesterens kritik af sine kollegaer, da det ikke er os som politikere, der gør noget forkert. Vi passer blot vores arbejde og lytter til bekymrede borgere, der ikke får det, de er lovet i lokalplanerne. Hvorfor laver vi lokalplaner, når der dispenseres så ekstremt meget, at grundstørrelsen i nogle tilfælde går fra 400 m2 til 72 m2 (artiklen i HSFO 25. juli), terrænreguleringer, hvor der efter lokalplanen må reguleres 0,5 meter, men der er reguleret 2,5 meter og i et tilfælde helt op til 6 meter? – og det er vel og mærket i nye lokalplaner. Det er en uskik, der er kommet i Horsens kommune og ikke noget, jeg er oplyst om gøres på denne måde i andre kommuner.

Borgmesteren mener samtidig, at det vil give forsinkelser i byggesagstiden. Det er Konservative helt uenige i. Hvis man stoppede med at give alle disse, efter vores mening meningsløse dispensationer, der kun tilfredsstiller bygherrerne og ikke området, så vil vi tværtimod får frigivet ressourcer. Dermed kan byggesagsafdelingen få nedbragt ventetiden på byggeansøgningerne. Konservative mener et stop i dispensationerne vil løse mange af byggesagsafdelingens udfordringer.

Det er vigtigt at understrege, at små dispensationer ved byggerier, skal foregå med en god dialog, som den altid har foregået mellem bygherre og forvaltning. I ældre lokalplaner bør der stadig gives dispensationer, hvis tiden er løbet fra den eksisterende lokalplan.
 

Esben Hedeager

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021