Debat: Hjemmeundervisning - Vi har ikke skolepligt i Danmark men undervisningspligtLouise Lange. Byrådsmedlem - Dansk Folkeparti

I starten af august blev jeg kontaktet af en journalist fra DR, der var ved at undersøge udviklingen i hjemmeundervisning på landsplan. Denne undersøgelse er netop kommet frem i lyset. 

Af Louise Lange 
Krokusvej 136, 8700 Horsens 
Byrådsmedlem - Dansk Folkeparti

Undersøgelsen viser at antallet af hjemmeunderviste børn er stigende og er blevet tredoblet på blot fem skoleår. Tendensen til hjemmeundervisning er også stigende i Horsens Kommune. 

Hjemmeundervisning kan være den rigtige løsning for nogle børn, da ikke alle børn trives i folkeskole og det kan der være rigtig mange grunde til.

Jeg er ikke modstander af hjemmeundervisning, men der er nogle punkter ved hjemmeundervisning der bekymrer mig, som kan påvirke den kommende generations faglige niveau.

  • Der stilles ikke krav til underviserens eget faglige niveau. 
  • Tilsyn behøver kun at blive udført 2 gange pr. år.
  • Der skal ikke gives nogen grund for ønsket om hjemmeundervisning.
  • En meddelelse om hjemmeundervisning kan ikke afvises. 
  • Hjemmeundervisning kan kun stoppes, hvis der i forbindelse med tilsynet bliver konstateret, at undervisningen ikke står mål med det der forventes i folkeskolen.

Set fra mit perspektiv, betyder ovenstående, at hvis underviseren ikke har de nødvendige faglige kompetencer, vil det gå hårdt ud over det enkelte barn og med kun to obligatoriske tilsyn om året, kan der gå lang tid før der kan blive rettet op på fagligheden.

Fordi der ikke er krav om forklaring, på hvorfor hjemmeundervisning vælges frem for undervisning på en skole, er indsigt i tendensen meget begrænset. Derfor har det endnu ikke været muligt for mig at finde en forklaring på stigningen i antallet af hjemmeunderviste børn. Forældrerådgivningens årsrapport for 2020 viser dog at folkeskolen har udfordringer med bl.a. skolevægring. Det er heller ikke muligt at konkludere, hvorvidt der er en sammenhæng mellem corona og stigningen af hjemmeundervisning. 

Jeg synes at det er noget vi skal være opmærksom på ude i kommunerne, og bede Christiansborg kigge nærmere på kravene og reglerne omkring hjemmeundervisning. 

Det er mig meget bekymrende at der ikke stilles krav til underviserens faglige niveau. Fra mit synspunkt kan vi jo lige så godt ansætte ufaglærte på vores folkeskoler. 

Hvorfor overhovedet have en læreruddannelse?
 

Louise Lange

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021