Debat: Horsens – Danmarksmester i foreningsliv og frivillighed!Horsens skal være Danmarks bedste kommune at være forening og frivillig i! Det er med denne ambition Liberal Alliance går til dette års budgetforhandlinger.

Af Jakob Bille
Byrådsmedlem for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget
Højmarksvej 19, 8700 Horsens

Som formand for Kulturudvalget har jeg og udvalget arbejdet ihærdigt for at understøtte foreningslivet og frivilligheden i Horsens Kommune. Der er investeret massivt i faciliteter i form af flere haller, multihaller, kampsportscenter, kunstgræsbaner, MTB-sport, svømmefaciliteter i Forum og Hovedgård (med snarlig byggeopstart), udeområder og meget andet. Senest har vi besluttet at investere i en hal 2 i Højvangen – med springfaciliteter samt en hal 2 i Gedved - ligeledes med springfaciliteter. Samtidig har vi arbejdet for at gøre det nemmere at være forening og frivillig. De administrative byrder er reduceret markant og tilskudsordningerne er harmoniseret så foreninger med medlemmer over 25 år ikke straffes på tilskuddet. Vi har ligeledes bygget et ekstra lag på elite- og talentarbejde med mere indhold og flere midler til Team Danmark-aftalen for de næste år. 

Men vi er langt fra at være i mål – og vi skal videre. Derfor ønsker Liberal Alliance at der fortsat skal investeres massivt i de fysiske rammer for foreningslivet. Horsens er Team Danmark kommune, og derfor vil LA have løbebanen i Dagnæs opgraderet til en tidssvarende atletikbane med løbeunderlag, lysanlæg, etc. Dette anlæg vil kunne benyttes af både de mange løbere, men også andre idrætter der har behov for løbetræning. Der skal arbejdes videre med helhedsplanen for havnen, så vi får skabt de bedste rammer for sejlsportsklubberne. Halkapacitet med manglende springfaciliteter er fortsat presset. Derfor skal Stensballe Multihal udvides til en hal i fuld størrelse – med springcenter. Det vil understøtte de mange inde-idrætter i området og dække behovet for springfaciliteter i den østlige del af kommunen. Samtidig skal hallen i Brædstrup ligeledes udvides med springfaciliteter - til den vestlige del af kommunen. Med den høje befolkningstilvækst i Hatting-Torsted-området, er det blomstrende foreningsliv også vokset ud af de nuværende rammer. Der er behov for at investere i nye klubfaciliteter for fodboldafdelingen og samtidig skal hal-kapaciteten udvides med endnu en hal. Ja – som ambitiøst foreningsparti har LA mange ønsker og drømme. Vi glæder os til at tage næste skridt i bestræbelserne på at gøre Horsens Kommune til Danmarksmester i foreningsliv og frivillighed! 

Jakob Bille

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023