Debat: Horsens skal være frikommune på skoleområdet!Jakob Bille
Byrådsmedlem for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget

Tidligt op, lange skoledage, balancere lektier og skolearbejdet med fritidsaktiviteter. Karakterer, nationale tests, læseprøver, retstavningsprøver, standpunktskarakterer, terminsprøver, uddannelsesparathedsvurdering, afgangsprøver, adgangskrav, stopprøver, årskarakterer, etc. Dette er blot nogle af de mange nationale- og kommunale krav der er trukket ned over hovedet på vores børn i den horsensianske folkeskole.

Af Jakob Bille
Byrådsmedlem for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget
Højmarksvej 19, 8700 Horsens

Samtidig bliver skolerne, lærerne og pædagogerne fortsat mødt med krav som ”STEAM”, ”21. århundrede kompetencer”, trivselsplaner, inklusion, professionelle læringsfællesskaber, undervisningsplaner, målstyret undervisning, et hav af læringsmål, etc. 

Denne cocktail af topstyrede krav er blandt andet et resultat af folkeskolereformen der blev vedtaget af et flertal i Folketinget tilbage i 2013. En folkeskolereform der netop er blevet evalueret og som har fået dumpekarakter! Børnene er mindre glade for at gå i skole, lærerne ligeså, den sociale og faglige trivsel blandt børnene er faldet og rapport på rapport viser, at fagligheden har taget et dyk.

I de seneste år har folkeskolerne i Horsens kommune været inde i en positiv udvikling. Det skyldes udelukkende vores dygtige lærer, pædagoger og ledelser, der trods topstyringen, gør en kæmpe indsats for vores børn. Ved at give personalet bedre rammer, øget frihedsgrader og mere selvbestemmelse, kan de horsensianske folkeskoler få yderligere positivt momentum til gavn for vores børn. 

I den nuværende byrådsperiode har Liberal Alliance Horsens kæmpet en forgæves kamp for blandt andet kortere skoledage i indskolingen, dispensation for nationale tests, etc. I LA mener vi, at politikere samt den nationale- og kommunale forvaltning skal løsne grebet, og give den enkelte skole og deres lærer friheden og ansvaret tilbage. Lyt til lærerne og pædagogerne. Vis tillid til lærerne og pædagogerne, og giv dem tid, fagligt rum og fleksibilitet til at gøre det, de er uddannet til – at give vores børn en god og kompetent undervisning!

Den eneste måde vi kan give friheden til selvbestemmelse og fagligheden tilbage til skolerne, er at komme ud af statens og kommunens stramme greb. Derfor går LA til dette års budgetforhandlinger med ønsket om, at Horsens bliver frikommune på skoleområdet.
 

Jakob Bille

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024