Debat: Hvad er god, borgerlig-liberal kommunalpolitik?Jakob Bille
Borgmesterkandidat for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget

Kernesunde, borgerlig-liberale værdier og mærkesager som økonomisk ansvarlighed, valgfrihed for borgerne og handlefrihed for vores kommunale institutioner, erhvervsvenlighed, infrastruktur, vækst, udvikling, skatte- og afgiftsstop (helst skattelettelser) samt et stærkt civilsamfund og foreningsliv, er udgangspunktet for LA´s politik i Horsens. 

Af Jakob Bille
Borgmesterkandidat for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget
Højmarksvej 19, 8700 Horsens

Med den tilgang ønsker LA at understøtte væksten i Horsens Kommune med tilflytningen af borgere og virksomheder. Vi kæmper for en kraftig udbygning af infrastrukturen med både en sydlig- og nordlig omfartsvej, en omfartsvej fra Lund til Horsens C, udvidelse af E45, en ny motorvejsafkørsel ved Gedved samt en kattegatforbindelse. En udbygget infrastruktur er en forudsætning for vækst og udvikling i hele Horsens Kommune. Vi er et erhvervsvenligt parti der understøtter detailhandlen og erhvervslivet. LA har fået indført 2-timers gratis parkering i Horsens midtby og indgået politiske aftaler som bl.a. har resulteret i salg af flere hundredetusinde m2 erhvervsjord samt tiltrækning af mange, nye virksomheder og arbejdspladser til Horsens.

Vi er garant for en ansvarlig økonomisk politik, med en årlig effektivisering på 0,5% og en kommunal forvaltning der ikke skal være større end nødvendigt. Vi kæmper for friheden til de kommunale institutioner, senest med forslag om fritagelse af nationale tests for vores skolebørn og kortere skoledag i vores folkeskoler. Vi tror på princippet om valgfrihed og lade pengene følge borgerne. Derfor er vi stolte over, at LA fik indført mulighed for hjemmepasning af egne børn ved at lade pengene følge barnet tilbage til forældrene. Det har givet frihed og fleksibilitet til rigtig mange børnefamilier.

Vi brænder for civilsamfundet, de frivillige og foreningslivet, hvor vi som formandsparti for Kulturudvalget har investeret massivt i foreningslivet, med kampsportscenter, haller, kunstgræsbaner, svømmefaciliteter, udeområder MTB-spor, etc. Samtidig har vi barberet administrative byrder væk fra foreningerne, harmoniseret tilskudsmidlerne, og gjort op med 25-års-reglen, så det er blevet nemmere at være forening og frivillig. 

LA er et blåt parti som søger indflydelse. Vi går benhårdt efter de liberale resultater, og står fast når det trækker den forkerte vej. Som eneste parti i byrådet har vi bl.a. stemt nej til både skattestigninger og afgiftsstigninger på rottebekæmpelse, affaldsgebyrer og stigning i SFO- og daginstitutionstaksterne. Og som eneste parti, har vi i flere år bekæmpet grundskyldsstigninger, for det skal ikke være dyrere at være borger i Horsens Kommune!

Jakob Bille

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023