Debat: Hvor er den psykiske pleje?Christina Hedegaard Hansen, kandidat til byrådet for Enhedslisten

I et læserbrev kunne man for nyligt læse at Socialdemokraterne i Horsens ville lave flere ændringer i hjemmeplejen og indføre faste teams. Det lyder alt sammen godt og hvem ønsker ikke at de ældre i Horsens vil det samme ansigt der kommer hver dag. 

Af Christina Hedegaard Hansen
Sosu-assistent og kandidat til byrådet for Enhedslisten 
Ternevænget 15, 8700 Horsens

Som Sosu-assistent kan jeg helt klart anerkende behovet for genkendelighed i det personale der kommer i hjemmet. Men jeg ved også at dette ikke hjælper noget hvis tiden ikke er der, for uden den rette mængde tid så når vi ikke at give den rette hjælp.

Men ofte så mangler der tid i plejen og den tid indhenter personalet ofte i deres pauser og så er der ikke tid til at egentlig tale med borgeren om hvordan de har det, får de nok at drikke, nok at spise og hvordan deres netværk har det.

Det er disse ting som jeg kalder psykisk pleje og den vil jeg ønske bliver tænkt ind i planlægningen i hjemmeplejen. Derfor når alle partier alle taler om bedre pleje for de ældre, så burde der sættes penge af til netop det. 

Ofte blev jeg spurgt om “vi ikke lige skulle snakke lidt” når jeg kom for at gøre rent hos en borger, da mange ældre medborgere er ensomme. Men da det nu er udliciteret til ufaglærte ansatte i Horsens, så kan jeg godt have mine tvivl om de husker at spørge borgeren om disse ting og om hvor vidt den information går tabt da ufaglærte ikke skal skrive journal. 

Vi har 25% af de ansatte i ældreplejen i Horsens kommune som er ufaglærte og der er på landsplan stor mangel på Sosu’er, derfor må der gøres noget for at fastholde det dygtige personale vi har i kommunen. Det kunne være at uddanne de ufaglærte, men også at efteruddanne og opkvalificere det faglærte til at blive endnu dygtigere til deres job. Det kunne også at sætte tid af til psykisk pleje så der tid nok til også at spørge borgeren hvordan de har det og så der er tid nok til at pleje det hele menneske og ikke kun det fysiske.
 

Christina Hedegaard Hansen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021