Debat: Kære Vælgere, Venstre og alle i andre borgereBirgit Skovgaard, talsmand for Maren Spliid Gruppen.

Det er nu 3 år siden, at Venstre fik fuldt udbytte af det valgtekniske samarbejde med Maren Spliid Gruppen.

Af Birgit Skovgaard
Talsmand for Maren Spliid Gruppen
Snerlevej 7, 8700 Horsens

For os i Maren Spliid Gruppen har det været de mindst aktive år i vores politiske liv, idet vi har haft seriøse personlige udfordringer. Det håber jeg I vælgere har forståelse for. Vi har dog været på banen i vigtige sager, bl.a. vedr. vores kommunale plejepersonale. Vi har været i debat med FOA, som vel talte social-demokraternes sag. Måske resten af byrådet er enige i, at plejepersonalets løn- og arbejdsvilkår ikke er deres anliggende, og i øvrigt ikke væsentligt? Vi er klart uenige i holdningen til plejepersonalet, som altså er vores alles ansatte – og dermed er vi alle ansvarlige. Også dig som borger i Horsens kommune.

Senest har vi ”overværet” det Nationale Ældretopmøde, og indsendt vores bidrag til det videre arbejde, hen mod forbedring af ældreplejen og rekruttering af personale hertil.

Trods vores udfordringer har vi haft et rigtig godt, ansvarligt og respektfuldt samarbejde med Martin Ravn og Venstre.

Det er derfor med stor beklagelse, at det ikke var muligt for Venstre at være en del af Budgetforliget de seneste år. Ikke fordi de ikke har arbejdet for det – mere fordi borgmesteren har arbejdet imod det.

Venstre har haft virkelig mange gode forslag med til budgetforhandlingerne, også en pæn del fra samar-bejdet med os. Det er selvfølgelig trist for både Venstre og os, at de gode forslag ikke blev til noget. Værst af alt er det dog, at de gode forslag nu ikke kommer borgerne til gavn. Det er vi meget kede af, da der er forslag af stor betydning for borgeres ve og vel. Som bekendt er Maren Spliid Gruppen ikke opta-get af kommunalt blær, men borgernes ve og vel.

Vi vil opfordre Jer borgere til, at følge rigtig godt med i det kommunalpolitiske enevælde. Der er nu min-dre end et år til næste valg. Og vil du gerne vide, hvad du rent faktisk stemmer for – og ikke alene, hvem du stemmer på, og dermed tror du stemmer for – da er det vigtigt at følge godt med.

Ikke alt er rosenrødt!

Vi mener det er alvorligt, og tegn på politisk fejlprioritering når prestige vejprojekter, asfaltering af mid-lertidig p-plads, Peters fordækte egenpromovering og anden form for blær, er vigtigere for magteliten, end vores medborgere!
 

Birgit Skovgaard

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Keramiker Stine Orle i Stensballe
19. apr 2021