Debat: Kattegatforbindelsen eller -forbandelsenFinn Vesterlund
Formand for Østjyder mod Kattegatforbindelsen

En linjeføring af motorvej og jernbane fra Dyngby Strand forbi Saksild, Nølev, Assedrup, Svorbæk, Tulstrup, Testrup og Mårslet, hvor den deles i tre muligheder mod Stilling eller mod Aarhus syd og mod Hasselager (jernbanen) og en linjeføring af motortrafikvejen vestpå forbi Boulstrup, Ørting, Hundslund, syd om Hovedgaard til Gedved og E45 kan blive en hverdag for mange fra 2035.

Af Finn Vesterlund. Formand for Østjyder mod Kattegatforbindelsen

Vejene og jernbanen vil blive en barriere i landskabet, hvor lokale veje sløjfes og lokale trafikanter får længere transportveje.

Beboerne og dyrene langs med vejene vil blive påvirket af støj 2-3 km på hver side. Salg af ejendomme med støjgener vil ske med tab. 

Det forventes, at 35.000 biler i døgnet vil køre over Kattegatforbindelsen og 10.000 i døgnet på motortrafikvejen mod Gedved og de støjer! 70 – 80 dB i gennemsnit. Time efter time!  I Danmark arbejdes der med en støjbelastningsgrænse på 58 dB. I EU er den 53 dB.  3dB op eller ned på skalaen betyder, at lyden er fordoblet eller halveret. Det dobbelte af 80dB er altså ikke 160dB - men 83 dB. (Kilde:  Long, Marshall (2006): “Architectural Acoustics.” Elsevier Academic Press, New York, USA.)

Konstant støj over 53 dB kan medføre stress og søvnforstyrrelser. Konstant støj over 65 dB medfører 20 procent øget risiko for hjerte-kar-sygdomme ved længere tids påvirkning.

I 2003 anslog man, at mellem 800-2200 mennesker vil få hjertekarsygdomme eller forhøjet blodtryk på grund af vejstøj. Det er 18 år siden!

På spørgsmålet om vi skal have en Kattegatforbindelse med broer og motorveje, vil nogle svare, at ”motorvejen kommer ikke til at berøre mig og min familie. Den ligger så langt væk, såå….” 

Uanset hvor du bor i Danmark, så er det få, tror jeg, der ønsker sig en motorvej med støj tæt på deres bopæl. Hvad med at vise solidaritet med dem, der risikerer at få en motorvej eller motortrafikvej i baghaven og sige nej tak til overflødige motorveje.

Kattegatforbindelsen er overflødig! 

Links til yderligere informationer

www.oestjydermodkattegatforbindelsen.dk

Se linjeføringerne https://www.skanderborg.dk/document/00958000-6700-40b8-ada1-877abcae6c34
 

Finn Vesterlund

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Hilsen til forårssolen
25. feb 2021