Debat: Kattegatforbindelsen – find en anden løsning ved Hovedgård og GedvedNiels Bjørn Povlsgaard

Der bliver talt meget om Kattegatforbindelsen, siden delrapporten med den indledende undersøgelse af mulige linjeføringer blev offentliggjort for godt og vel et år siden. 

Af Niels Bjørn Povlsgaard
Engvangen 7, Hovedgård
Medlem af Hovedgård Lokalråd
Medlem af Venstre, kandidataspirant til kommunalvalget

I Horsens Kommune betyder det blandt andet, at der er skitseret en mulig linjeføring af en ny motorvej fra østkysten over Hovedgård til E45 ved Gedved.

Det vækker debat og modstand i de berørte områder, og det forstår jeg, som borger i Hovedgård, godt.

Men I virkeligheden er en ny motorvej på strækningen ikke særlig sandsynlig: 

Vejdirektoratet har allerede på de virtuelle borgermøder i efteråret fastslået, at den beregnede, daglige trafik på strækningen vil være for lav til, at det kan forsvares at etablere en ny motorvej. 

Derfor undersøges det også, om blandt andet Gammel Århusvej mellem Horsens og Aarhus kan opgraderes til at tage mere trafik. 

Men det er som om, at denne løsning er forsvundet ud af debatten.

Gammel Aarhus vej er allerede i dag en trafikal livsnerve for mange, men også allerede et trafikalt mareridt om morgenen og eftermiddagen. 

Jeg er født udenfor Hovedgård, og jeg kan dermed med selvsyn konstatere, at der ikke er sket væsentlige forbedringer i 40 år. Selvom om trafikken er steget. Derfor er en opgradering tiltrængt. 

Både i forhold til at skabe sikre tilkørsler ved landsbyerne og ved at etablere cykelsti fra Hovedgård og nordpå. Og ved at etablere støjdæmpning langs vejen ved tættere bebyggede områder, eller lave nye delstækninger, som fører trafikken udenom bymæssig bebyggelse, som ved Gjesing. 

I samme ombæring burde man også kigge grundigt på, hvordan der kan etableres en omfartsvej ved Hovedgård, så tung trafik via den vestlige vejforbindelse ledes uden om bymidten. 

Det er fornuftigt at afvente den endelige foranalyse inden der konkluderes på, hvilken betydning en Kattegatforbindelse, der ligger 25-30 år fremme i tiden, kan få for Danmark, Østjylland og Horsens Kommune. 

Man kan ikke vente 30 år på at opgradere trafiksikkerheden på Gammel Århusvej. Hvis ruten i de kommende analyser viser sig at blive en vigtig rute i forbindelse med en fremtidig Kattegatforbindelse, undgår vi et stykke overflødig motorvej, og vi får en oplagt mulighed for at skabe en betydelig opgradering af en vigtig hovedvej. 

Niels Bjørn Povlsgaard

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Keramiker Stine Orle i Stensballe
19. apr 2021