Debat: Klar udmelding fra Hovedgård Lokalråd ønskes!Søren Lind Jensen

Medlem af Hovedgård lokalråd og byrådskandidat for Venstre Niels Povlsen har på fornuftig vis udtrykt, at banestrækning fra Hovedgård og Hasselager endegyldig bør skrottes, idet mange ejendomme på strækningen er holdt hen i uvished, om de bliver eksproprieret eller ej.

Af Søren Lind Jensen
Spidskandidat for Nye Borgerlige til byrådsvalget i Horsens kommune

Regeringens for nyligt fremlagte infrastrukturplan frem om 2035 fastholdt ikke en konkret plan for gennemførelsen af timemodellen – to timer i tog fra København til Aarhus. Imidlertid har regeringen heller ikke meldt ud, at planerne er skottet, hvilket på urimelig vis holder borgerne på den projekterede strækning hen i uvished. En uvished de har måttet leve med siden 2015. Det er helt urimeligt, da borgerne indtil en politisk afklaring er stavbundne til deres ejendomme.

Også ejendomsejere i nærheden af den projekterede togstrækning vil få deres livskvalitet og ejendomsværdi kraftigt forringet. For slet ikke at tale om det indhug der sker i den smukke natur fra Hovedgård til Solbjerg. 

Da aftalen i sin tid blev indgået, var den sammenkoblet med, at finansieringen skulle komme fra olieindtægterne i Nordsøen. Men da de igennem en årrække har været nedadgående, er finansieringen ikkeeksisterende, hvorfor landspolitikerne snart bør melde ud, at projektet skrottes også i lyset af, at elektrificeringen af hovedlinjen det kommende årti vil sluge store summer. 

Hovedgård Lokalråd er et tværpolitisk råd, som i øvrigt har lagt sig i selen for flere fornuftige lokale tiltag, og stor ros for det! Imidlertid har udmeldingerne fra Hovedgård Lokalråd i spørgsmålet om Kattegat-forbindelsen været yderst valne og skuffende, da den af Vejdirektoratet projekterede sydgående motorvejsføring ud til E45 kommer til at berøre Hovedgård by, omliggende landsbyer og Gedved særdeles kraftigt. 

Ligesom Hovedgård Lokalråd er tværpolitisk, er modstanden mod hele projektet også tværpolitisk, og der er både modstandere og tilhængere i alle partier og iblandt deres vælgere. Der mangler imidlertid en udmelding fra Lokalrådet. Støtter man anlæggelsen af en motorvej tværs igennem lokalområdet eller ej? 

En øst-vest-motorvej vil i meget større og i usammenlignelig grad med en ny syd-nord-jernbanestrækning gøre det rolige og fredelig liv i Hovedgård og opland til en ting, der hører fortiden til.

Søren Lind Jensen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021