Debat: Linjeføring af en nordlig omfartsvej – vores kamp fortsætterJakob Bille
Borgmesterkandidat for Liberal Alliance og Formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget

Liberal Alliance ønsker udvikling og vækst i Horsens Kommune. Det medfører øget trafik, tilsandede veje igennem byen, og mindre fremkommelighed til E45.

Af Jakob Bille
Borgmesterkandidat for Liberal Alliance og Formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget
Højmarksvej 19. 8700 Horsens

I dag ledes tæt, tung, støjende og forurenende trafik igennem Horsens by - tæt på borgere, skoler og daginstitutioner. Det medfører spildtid for bilister, og er til gene for borgere og trafikanter. Ligeledes – i takt med den øgede befolkningstilvækst, stiger behovet for nemmere, hurtigere og mere trafiksikker adgang til E45 for borgerne i den østlige del af kommunen.

Behovet for udbygning af et ringvejssystem rundt om Horsens stiger dag for dag. Vi godt i gang med den sydlige del af ringvejen med etableringen af en omfartsvej i forlængelse af Vestvejen fra Bjerrevej ned til Bollervej ved Klokkedal, og videre ned til havnen. Den løsning vil aflaste de trafikale udfordringer i Sydbyen.

For at fuldføre ringvejssystemet om Horsens mangler vi den nordlige del. Liberal Alliance presser på for at komme i gang med en nordlig omfartsvej fra Stensballe, nord om Nørrestrand og ud til Gl. Århusvej og videre til E45. Den politiske proces er langsom og træg – ligesom trafikken i Horsens, men nu tager vi et stort skridt i den rigtige retning. På næste udvalgsmøde i Plan & Miljø fremlægges Liberal Alliances budgetkrav fra 2020, om præsentation af flere alternativer til en linjeføring af en nordlig omfartsvej. 

Med udgangspunkt i vores forslag, vil Liberal Alliance gå til dette års budgetforhandlinger med henblik på etablering af en nordlig omfartsvej. Vi fortsætter vores kamp for en udbygning af infrastrukturen.
 

Jakob Bille

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023