Debat: Natur versus kronerBo Skov Johansen

Debatten om Dansand og udvidelsen af det område hvor firmaet udvinder råstoffer går sin gang. Området hvor der graves, har fungeret som grusgrav igennem mange år. Det har på mange måder, efter mit indtryk, været en accepteret og værdsat del af lokalsamfundet. Både som arbejdsplads, et sted der kan hentes et læs sand og for andre en virksomhed, som man er stolt af at have placeret i nærområdet. Efter min overbevisning afspejler dette, at virksomheden har begrænset sig til en del af skovens "baghave".

Af Bo Skov Johansen
Brokhøjvej 34 8740 Brædstrup

Således har skoven, udover at være et yndet mål for gåture osv., udgjort den fineste afskærmning mellem by og virksomhed. Dette ændrer sig med de forestående planer, da udvidelsen vil betyde at en betydelig del af skoven, dens Istids-skabte højdedrag og bakkedale, som den er nu, helt vil forsvinde. 

For mig at se, er det ét af flere eksempler på, hvordan økonomiske interesser vinder over den natur, vi for længst burde være blevet klar over, at vi skal passe på. Hvilket af flere grunde forekommer mig uforståeligt.

På verdensplan er vi opmærksomme på at tage afstand fra udviklingslande, hvor naturen lider til fordel for økonomi. I sammenligning må vi nok erkende, at disse lande har bedre argumenter for at bruge økonomi som et argument, end vi har i et samfund som Danmark. 

På landsplan og som nation ved vi, at de resurser der er gemt i vores undergrund, er begrænsede. Som det er nu, eksporterer Danmark herunder Dansand disse resurser til udlandet, mens andre lande værner om deres resurser, ved at lukke ned eller begrænse fortsat udgravning. På den vis virker det økonomiske argument heller ikke langsigtet, hvis man ser på Danske interesser. Tværtimod virker det som en fordel at passe på de resurser vi har, og afvente om vi på sigt, vil få behov for dem indenlands. For mig at se, vil det i det mindste gøre argumentet for udvidelsen mere kvalificeret. 

På lokal plan må jeg dog sige, at jeg har min største forundring. I Sdr. Vissing er der igennem flere år, gjort et stort stykke arbejde, for at gøre området attraktivt. Dette arbejde er gjort af mange lokale, med god støtte fra det kommunale. Mange forskellige aktiviteter er sat i gang, og vi har de seneste år haft en øget tilflytning. Vi har blandt andet fået lavet fælleshus og anlagt "Dronning Toves plads"(Vikinge Dronning, gift med Harald Blåtand, se Runesten i Sdr. Vissing kirke!)

Men når alt kommer til alt, er vores skønne natur nok det, flest bemærker. På den måde kan en regional tilladelse til udvidelse af Dansand, virke som en mavepuster i forhold til det opbyggende arbejde. Økonomisk må det desuden være en dårlig forretning, først at støtte op om udvikling og tilflytning til et lokalområde, for derefter at fjerne en stor del af grundlaget for den gode udvikling. Omkring vores natur skal vi virkelig huske at tænke os godt og grundigt om. Meget af det vi nyder i dag, er gået i arv gennem generationer og kan ikke bare erstattes. Der kan være argumenter for, at dele af naturområder inddrages, hvis man søger at kompensere ved genopretning og lignende. Min vurdering er bare, at argumenterne ikke er der, da det i dette tilfælde, udelukkende er de økonomiske interesser, der tæller.

Bo Skov Johansen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021