Debat: Nyt lovforslag om sundhedsklynger er godt for Horsens Kommune!(arkivfoto)

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har netop fremlagt det bebudede forslag om at oprette forpligtende sundhedsklynger omkring alle landets 21 akuthospitaler.

Af Karina Aaman, byrådsmedlem for Venstre i Horsens
Irene Simonsen, byrådsmedlem for Venstre i Horsens
Lars Jensen, byrådsmedlem for Venstre i Horsens

Vi har allerede god succes med vores Sundhedsklynger i regionen, men nu udvider man med et politisk niveau og styrker samarbejde endnu mere politisk på tværs i hele regionen.

Gennem flere år har repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget for nærliggende kommuner, hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland arbejdet tæt sammen med sundhedsklyngerne. Klyngerne har fokus på at sikre borgerne god og sammenhængende hjælp til sundhed og sygdom, og understøtte kvaliteten og den effektive ressourceudnyttelse i vores fælles sundhedssystem.

Horsens er med i sundhedsklyngen der hedder ”Horsensklyngen” der består af: 

Regionshospitalet Horsens, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune og Skanderborg Kommune

I følge lovforslaget skal fremtidens sundhedsklynger blandt andet:

  • Aftale lokale modeller for bedre patientforløb med fokus kvalitet og nærhed for borgeren.
  • Igangsætte samarbejdsprojekter om f.eks. akutpladser, bedre forløb for udsatte psykiatriske patienter, borgere med kroniske sygdomme og fælles forebyggelsesindsatser.
  • Implementere og følge op på lokalt og nationalt aftalte initiativer, f.eks. kvalitetsløft af akutindsatsen i kommunerne.
  • Følge nøgletal og data for populationen i sundhedsklyngen og sætte mål for udviklingen.

Alt sammen rigtige gode forslag der skal være med til, at vi får et effektivt sundhedssystem, og bliver bedre til at sætte ind de rigtige steder i forhold til forebyggelse.

Vi har bare ikke et styrbart system!

Vi har en afregningsmodel med regionen omkring det vi kalder ”Aktivitetsbestemt medfinansiering” af sundhedsområdet, og pt. er denne afregningsmodel ikke et styrbart redskab for kommunerne. Min bekymring går på, at vi i Horsens Kommune har en udgift på ca. 335. mio. kr., som er 20% af vores samlede udgifter på sundhed- og velfærdsområdet. Det er en stor andel af vores budget, som er ikke styrbart for kommunen. Vi bliver hverken præmieret for at gøre det godt, eller ”straffet” for at gøre det knap så godt.
 

Lars Jensen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021