Debat: Stop unødvendig rovdrift på råstoffer i den midtjyske naturHenrik Qvist og Else Kayser (EL)

Vi har som samfund selvfølgelig brug for råstoffer i fremtiden til byggeri m.v., men vi bruger alt for mange nye råstoffer med den deraf følgende ødelæggelse af naturområder. Det er ganske enkelt for nemt at få lov til at grave nye kratere i den danske natur, hvor landskabspleje og natur sættes under alvorligt pres og skaber jordens ar, som nogen kalder det. 

Af Else Kayser, Regionsmedlem, Enhedslisten,
Marselis Boulevard 34 9 Århus C
Henrik Qvist, Regionskandidat, Enhedslisten
Horsensvej 6, Gl. Ry

Det samme gør menneskenes børn, som ofte kommer i klemme i industriens higen og søgen efter nye gravesteder. Der mangler klar lovgivning i dette spørgsmål om at kunne ekspropriere eller kompensere naboer og lokalsamfund grænsende op til de store udgravninger. 

Der skal derfor overordnet arbejdes for at nedsætte forbruget af råstoffer, sættes begrænsninger på eksport af råstoffer, og øge forskningen i alternative materialer og at genbruge så mange råstoffer som muligt.

Afgifter på udvinding af råstoffer og større miljøkrav omkring nye tilladelser til råstofudvinding kan være med til at nedsætte forbruget og gøre genbrug mere rentabelt.

Aktuelt har de to firmaer, som graver kvartssand ved Sdr. Vissing anmodet Region Midtjylland om tilladelse til en stor udvidelse af graveområdet. En udvidelse, der vil ødelægge et stykke enestående og bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende landskaber der er karakteristisk for Gudenådalen, som for altid vil være væk efter bebudede gravninger.

Lokalt er der store protester mod planerne. Protester som Enhedslisten selvfølgelig bakker op om.

Derfor mener vi, at udvidelsen af graveområdet i Sdr. Vissing må fjernes fra den kommende råstofplan, som skal behandles i Regionsrådet i juni.

Vi kan ikke kunne være med til at vedtage råstofplanen, hvis udvidelsen ikke fjernes fra planen.

Else Kayser

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021