Debat: Styrk foreningslivetAf Simon Overby Kristensen
Byrådskandidat for KD i Horsens
Regionsrådskandidat for KD i Midtjylland

Som Kristendemokrat ønsker jeg at fremme et rigt og mangfoldigt foreningsliv, der kan være med til at skabe menneskelige relationer på tværs af generationer og sociale skel. Hvor nye generationer kan engagere sig og oplæres i den demokratiske foreningstradition. 

Af Simon Overby Kristensen, Bøgebjergvej 7, 8740 Brædstrup
Byrådskandidat for KD i Horsens
Regionsrådskandidat for KD i Midtjylland

Jeg ønsker ikke nye gigantiske arenaer eller lignende præstigebyggerier, men at det eksisterende foreningsliv styrkes i hele sin bredde. Fællesskabet i foreningerne, f.eks. i en idrætsklub, er en vigtig brik i integrationen af nydanskere, og kan være med til at løfte et socialt ansvar i lokalområdet.

Aktuelt er der dog brug for at hjælpe foreningsarbejdet i gang igen, ovenpå de langvarige corona-nedlukninger. Nogle foreninger har fået god økonomisk kompensation fra de eksisterende corona-hjælpeordninger, mens andre ikke har kunnet få én krone. Det giver temmelig dystre udsigter for en række foreninger, hvis Danmark rammes af endnu en nedlukning.

Det er positivt, at Byrådet har valgt at give forsamlingshusene mulighed for forskud på tilskuddet for 2022. Men den ekstraordinære situation taget i betragtning, havde jeg gerne set, at der var blevet tilføret nye penge, frem for blot en fremrykning af fremtidigt tilskud.
 

Simon Overby Kristensen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Kagehuset i verdensrummet
14. feb 2023