Debat: Sund fornuft frem for ideologiSøren Lind Jensen
Byrådsmedlem for Nye Borgerlige

Arbejdet i byrådene rundt omkring er ikke på samme måde som på Christiansborg præget af ideologiske modsætninger og kampplads for at bryde igennem mediemuren for at få sit budskab ud i hr. Hansens eller fru Petersens dagligstuer.

Af Søren Lind Jensen
Byrådsmedlem for Nye Borgerlige

Naturligvis grupperer man sig efter politiske grundopfattelser, men personlig kemi og almindelig sund fornuft kan ofte bevirke, at man på kommunalpolitisk plan kan opleve usædvanlige alliancer, som ikke vil ses på Christiansborg.

Reformkommunisten Deng Xiaoping, der indledte reformarbejdet i Kina efter massemorderen Mao Zedong, sagde engang de berømte ord: ”Det er ligegyldigt, hvad farve katten har, så længe den kan fange mus.” Citatet illustrerer på glimrende vis, at man konfronteret med en problemstilling ikke blot skal kaste den ned i en ideologisk pose, ryste den og så herefter fiske svaret op. I stedet skal man empirisk undersøge, hvad der giver mening, og hvad der har virket, uagtet at det måske støder imod ens ideologiske grundopfattelser. 

Som folkevalgt er man forpligtet på at skabe de bedst mulige rammer for borgerne således, at de derigennem kan få mulighed for selv at leve et godt liv. De rammebetingelser kan, skal og bør politikerne skabe. Det er alt fra en velfungerende infrastruktur, renovation, rent miljø, naturbevarelse, gode skoler, ordentlig ældrepleje, gode vilkår for erhvervslivet til byudvikling i overensstemmelse med byernes kulturelle rødder. Hvordan den enkelte borger inden for den samfundsmæssige ramme vælger at leve, skal politikerne ikke blande sig i. 

Lokalpolitikerne i Horsens kommune bør derfor sætte pragmatisme over ideologi og tilstræbe så bred politisk konsensus i beslutningerne som muligt. Det kan indebære længere tid til beslutningsprocesserne, men hvis det er prisen, så er den værd at betale.

I bund og grund er det jo ligegyldigt, hvem der er budbringer. Det afgørende er, om budskabet giver mening, og om det skaber bedre rammebetingelser for borgerne. Og i den kontekst vil jeg selvfølgelig altid stemme for et forslag, der trækker tingene i den retning, uanset om det måtte komme fra en politiker, som jeg ideologisk ikke deler tankegods med. Omvendt er det tommelfingeren nedad herfra til ubegavede forslag fra vennerne i blå blok. Lad nu pragmatismen råde til alle borgeres bedste!

Søren Lind Jensen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021