Gunnar på 87 år, politianmeldt for at spille banko!MF Hans Kristian Skibby, skatteordfører, Danmarksdemokraterne

I Asnæs Forsamlingshus spiller de fortsat banko hver fredag. Her sidder 87-årige Gunnar Nielsen klar til at råbe tal op, for at rejse støttemidler til vedligehold af det lokale forsamlingshus - og andre lokalnyttige formål.

Af MF Hans Kristian Skibby, skatteordfører, Danmarksdemokraterne

Men efter 49 år i banko ‘ens tjeneste er Gunnar og Asnæs Forsamlingshus Støtteforening blevet anmeldt til politiet for ulovligt bankospil af Spillemyndigheden, en statslig myndighed. Det lyder mest af alt som en landsomspændende vittighed, men det er desværre den virkelige virkelighed her i Danmark. Det er pt. kriminelt at gennemføre det lokale bankospil i Asnæs og mange andre steder, hvor bankospillere trues med både bål og brand.

Bankospil er ellers en væsentlig del af dansk kultur- og foreningsliv. Bankospillet bidrager til at holde liv i foreninger, i lokalområder og varetager i mange henseender også en social opgave. Derfor bør der. efter Danmarksdemokraternes holdning, være gode og letforståelige rammer for bankospil i Danmark. I 2019 gennemførte Spilmyndigheden under Skatteministeriet skærpet kontrol af deres kontrol af landets bankoforeninger hvilket medførte mange politianmeldelser. Politianmeldelserne gik på, at foreningerne overtrådte reglerne om almennyttige lotterier, der siger, at foreningens primære formål ikke ”udelukkende” eller ”fortrinsvis” må være bankospil eller lignende lotteri.

De mange politianmeldelser skaber megen ballade, og derfor indgik Folketingets partier i februar 2022 en aftale om et nyt regelsæt for almennyttige lotterier, herunder banko. Aftalen blev dog kort tid efter genåbnet, da de nye regler for banko blev kritiseret for at være ulogiske og til stor skade for de lokale kræfter som rejser penge til lokale initiativer.

Et af de væsentlige kritikpunkter var, at de nye regler gjorde det vanskeligt for landets bankoforeninger at fortsætte deres bankospil, hvis hele overskuddet og mindst 35 procent af salgssummen skal doneres til almennyttige formål. Vi bør sikre at foreningslivet i Danmark ikke rammes den slags latterlige rigide skrivebords-krav, og det skal være muligt for helt almindelige foreninger at spille banko.

Nu har skatteministeren efter langt tilløb, endelig lagt op til at vi her i det tidlige forår kan komme i mål med en ny forbedret aftale, der kan få Gunner Nielsen og hans gode kolleger væk fra byretten - og lade ham bringe bankobrikker i spil!
 

Hans Kristian Skibby

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023